Forside  Nevrooftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Arteritis temporalis

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

Arteritis temporalis er en vaskulitt som affiserer store og mellomstore arterier, ofte hos eldre ( extrra- og intracranielle kar).

Årsak

Årsaken er ukjent. Sykdommen er beslektet med polymyalgia rheumatica.

Epidemiologi

Relativt høy insidens i Skandinavia
Kvinner og menn: 3 : 1
Prevalens øker med alderen.Meget sjelden før 50-års-alderen.
Ca. 10-20 % av pasientene risikerer synstap.

Diagnose

 1. Positiv biopsi fra a. temporalis (ikke alltid positiv p g a segmental arteritt).
 2. Utslukkede, eller nedsatte, pulsatoriske svingninger i øyetrykket på det affiserte øyet. (Dynamisk tonometri, applanasjonstonometri)
 3. Klinisk diagnose basert på minst 4 av følgende kriterier:
  1. Tinning-/nakkehodepine eller skalpømhet
  2. Tyggesmerter
  3. Øm eller knudrete temporal arterie eller nedsatt puls i arterien
  4. Plutselig synsutfall, øyemuskelparese eller tåkesyn
  5. Allmennsymptomer
  6. Alder over 50 år
  7. SR høyere enn 30 mm (> 40 mm hos personer eldre enn 50 år)
  8. Ischemiske papilleforandringer
  9. Lavere IOP på det aktuelle øyet

Andre undersøkelser

Øyestatus med synsfeltundersøkelse. Generell klinisk undersøkelse i relasjon til planlagt steroidbehandling. Evt. rtg.thorax.

Behandling

Nødvendig med sykehusinnleggelse. Rask igangsettelse av behandling med høy dose steroider (vanligvis 100mgper os, eller 1000mg iv.SoluMedrol i 3 dager, deretter oral steroider. dgl.) i kombinasjon med profylaktisk behandling mot duodenal-/ventrikkelsår (eks. tbl. Zantac). Reduksjon av steroid-dosen i forhold til endringer i SR og klinisk respons. Lav dose steroider i minst 2 år. Klinisk oppfølging av pasientene nødvendig.

Differensialdiagnose

N. opticus infarkt / ischemi - ikke arteritisk ischemisk optisk nevropati (NAION).
Okklusjon av a. centralis retinae eller a. ciliaris brevis av andre årsaker.