Forside  Nevrooftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Opticus neuritt

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

Definisjon

Opticus neuritt er en inflammatorisk tilstand av nervus opticus.

Årsak

Den hyppigste form for opticus neuritt er den idiopatiske som manifesterer seg som en demyeliniserende prosess. Oppstår isolert eller som ledd i utviklingen av multippel sklerose (MS). 
Andre årsaker: immunologisk / viral / bakteriell

Epidemiologi

Opticus neuritt kan være den første manifestasjon av MS. Risiko for utvikling av MS etter gjennomgått opticus neuritt er relativt høy (kvinner > menn). Omtrent 20 % utvikler MS i løpet av 2 år, mellom 45-80 % i løpet av 15 år. Funn av cerebrale MR lesjoner har en høy prediktiv verdi for utvikling av MS.

Klinikk

Akutt visusreduksjon i løpet av maks. 2 ukers tid, utvikling av sentral synsfeltdefekt, forstyrrelse av fargesans og en afferent pupillær defekt. Ofte smerter ved bevegelse av bulbus.

Undersøkelse

Øyestatus inkl. synsfelt us og us av fargesans. 
Nevrologisk us.
Rtg. thorax før evt. steroidbehandling.
Lab.prøver: Hb, SR, hvite, Tr, ANA
Cerebral og orbital MR us.
VEP us. («visual evoked potentials»)
Spinalpunksjon for u.s. av oligoklonale bånd. Samtidig tas prøver av spinalvæske til u.s. av: cellerbrrotein/glukose/neurotrope vira og evt. Borrelia antistoffer. (NB! Blodprøve samtidig).

Behandling

Resultater fra Optic Neuritis Treatment Trial i 1993 tyder på at en  intravenøs høy-dose steroid terapi  forsinker utviklingen av MS hos pasienter med opticus neuritt og gir raskere restitusjon av visus.

Dersom cerebral MR viser 2 eller flere lesjoner av minst 3 mm diameter anbefales det følgende  rutinebehandling :
1 g methylprednisolon (Solu-Medrol)/dag som i.v. infusjon) fordelt på 4 doser i 3 dager. Dosen kan også gis som engangsdose: 1 g Solu-Medrol i 250 ml 5% glukose som infusjon i minst 1 times tid. Kombinert med  profylakse mot duodenal/ventrikkelsår (eks. Zantac).

R ecidiverende idiopatisk opticus neuritt (RION). Høydose steroidbehandling, etterfulgt av per oral prednisolonbehandling (1mg/kg), langsomt redusert dose. Hvis tilbakefall ved reduksjon:steroidsparende cytostatika f.eks.Imurel er indisert.

Neuromyelitis optica,:alvorlig, ofte bilateral synsaffeksjon med langstrakt transvers myelitt, med eller uten påviste aquaporin 4 antistoff. Krever umiddelbar intens behandling- høydose steroider, plasmaferese, immunmodulerenede behandling.