Forside  Orbitasykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Inflammasjon og Infeksjon

Inflammasjon i orbita kan være lokalisert til ulike strukturer, vanligst tårekjertel (dakryoadenitt) eller øyemuskler (myositt). Avgrensede inflammatoriske infiltrat forekommer (tidligere kalt pseudotumor).
Forandringene kan være sekundære til systemsykdom, noen eksempler er sarkoidose, Wegeners granulomatose og systemisk lupus erythematosus. Biopsi anbefales ved affeksjon av tårekjertel og ved lokaliserte forandringer i orbitalt vev. Lymfom er en vanlig årsak ved apikale infiltrater

Infeksjoner (orbitalt flegmone) kan opptre enten primært i orbita (obs inngangsport) eller sekundært til infeksjon i bihuler (vanligst subperiostal abscess), alternativt som følge av hematogen spredning. Orbital flegmone må skilles fra preseptal cellulitt og kollateralt ødem. Ved orbital flegmone, foreligger i tillegg til inflammasjonstegn, ofte puss fra inngangsport, og pasienten er febril med nedsatt almentilstand. Vanligvis hurtig sykdomsutvikling. Innskrenket bevegelighet, redusert visus og proptose kan forekomme noe som ikke sees ved preseptal cellulitt eller kollateralt ødem. Husk muligheten for sinoorbital aspergillose ved infiltrater som innbefatter både bihuler og orbita hos immunkompromitterte pasienter.

Undersøkelser

CT eller MR av orbita. Prøvetaking til mikrobiologisk lab. ved mistanke om infeksjon.

Behandling

Intravenøs behandling med antibiotika er vanligvis nødvendig ved infeksjoner i orbita. Konsulter infeksjonsmedisinsk ekspertise. Subperiostal abscess krever hurtig kirurgisk drenasje. Kirurgisk fjerning av infiltrat er påkrevet ved sinoorbital aspergillose.

Ved inflammatoriske tilstander vil vanligvis kortikosteroider være førstevalg, men andre former for immunmodulerende behandling kan være aktuelt særlig ved ledsagende systemsykdom. Strålebehandling kan også i noen tilfeller være aktuelt.