Forside  Orbitasykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Traumatisk orbitalt kompartmentsyndrom

Eyvind Rødahl, K Eidal
2016

Orbitalt kompartment syndrom sees oftest ved ansiktsskader, men kan også oppstå i tilslutning til kirurgi og ved blødninger av annen årsak. Ubehandlet kan denne tilstanden føre til skade på synsnerven (”optic neuropathy”) og/eller netthinnen. Tilstanden skyldes at trykket i øyehulen på grunn av blødning, luftansamling, hevelse osv., raskt øker og blir høyere enn blodtrykket i synsnervens tynne blodkar. Dermed opphører sirkulasjonen til synsnerven og/eller netthinnen, og det oppstår et permanent synstap

Klinikk

En våken og samarbeidende pasient vil kunne bemerke svekket syn og klage over smerter i øyeregionen (symptomer som er tilstede hos nesten alle pasienter). Visus er redusert. Dersom pasienten er sedert og intubert vil andre undersøkelser være avgjørende. I 80-90% av tilfellene foreligger det dårligere pupillereaksjon på lys, og en ”relativ afferent pupille defekt” vil nesten alltid være tilstede. Videre foreligger det ofte periorbital hevelse, redusert øyebevegelighet og nesten alltid proptose(5).

Utredning

Ved CT og MR undersøkelse ser man at øyet er presset framover og synsnerven kommer ”på strekk”. Typisk er en telt-liknende forandring av bakre del av øyeeplet og blodansamling /hematom, evt. luft i øyehulen (7).

Behandling

Denne tilstanden må behandles umiddelbart, gjerne før CT eller MR undersøkelse gjennomføres, og bør helst være startet innen 1-2 timer etter at tilstanden er påvist (4,5,6,7,8). Behandlingsmetoden som anbefales er kantotomi og kantolyse som kan utføres ”bedside” i lokalbedøvelse av øyelege, ØNH-lege eller traumekirurg. Tilstanden må følges opp, og ved manglende effekt kan orbitotomi bli aktuelt.

Kilder

 1. Ventura R.E. Balcer L.J. et al (2014). The neuro-ophthalmology of headtrauma. Lancet Neurol; 13: 1006–16
 2. Rose E.G., Verity G.H. (2011). Chapter 17; Neuro-ophthalmology of orbital disease; Handbook of clinical Neurology; Neuro-ophtalmology Vol. 102: 467-491
 3. Sarkies N (2004). Traumatic optic neuropathy. Eye; 18: 1122-1125
 4. Lima V, Burt B et al. (2009). Orbital Compartment Syndrome: The Ophthalmic Surgical Emergency. Survey of Ophthalmology Volume 54 (4): 441-449