Forside  Orbitasykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Vaskulære Sykdommer

Deles i to hovedkategorier, svulster og malformasjoner. Svulstene innbefatter infantile hemangiomer. Malformasjoner deles inn avhengig av flow. Ingen sirkulasjon – lymfatiske, lav flow – venøse eller kapillære, høy flow – AV-malformasjoner/AV-fistler. Infantile hemangiomer kjennetegnes av hurtig vekst like etter fødselen og så en gradvis involusjonsfase. Obs utvikling av astigmatisme p.g.a. trykk mot bulbus og mulighet for amblyopi. Lovende resultater, med tanke på å påskynde involusjon, med propanolol. Ved venøse malformasjoner, ofte økende proptose ved Valsalva manøver. Kirurgisk behandling kan være meget vanskelig. Typisk funn ved AV-malformasjoner er dilaterte konjunktivalkar og forhøyet intraokulært trykk. Utredes med angiografi. Behandling er embolisering av fistelen. Spontan lukking av fistelen forekommer.