Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

3.9 Hud- og bløtdelsinfeksjoner

3.9.6 Eksema herpeticum

Sist faglig oppdatert: 01.01.2012

Christopher Inchley og Claus Klingenberg

Bakgrunn

Pasienter med atopisk eksem kan få en alvorlig tilstand ved primær eller reaktivert herpes simplex infeksjon. Oftest små barn (< 3 år) som blir rammet.

Generelt bør atopikere unngå å bli eksponert for herpes smitte.

Symptomer og funn

Typiske symptomer er generalisert, monomorft, vesikulært utbrudd ledsaget av lymfadenopati, feber, og redusert allmenntilstand. Alvorlige potensielle komplikasjoner inkluderer keratitt, encefalomeningitt, viremi med multi-organsvikt, og bakteriell super-infeksjon med f.eks S. aureus. Alder < 1 år øker risiko for alvorlig forløp.

Diagnostikk og utredning

Prøve fra fersk-punktert vesikel/ skorpe til HSV-PCR og bakteriologisk undersøkelse/dyrkning. Øyelegeundersøkelse mtp keratitt. Ved alvorlige symptomer, se kapitler om encefalomeningitt Bakteriell meningittHIV og AIDS og Sepsis og toksisk sjokk syndrom, for utvidet utredning og behandling.

Behandling

System symptomer, feber:

i.v. Aciklovir 10 mg/kg x 3 i 7–10 dager

Mild forløp:

p.o. Aciklovir 20 mg/kg (maks 200 mg) x 5 i 7–10 dager

eller:

p.o. Valaciklovir 250–500 mg x 2 i 7–10 dager

Overgang til p.o. behandling ved klar bedring. Maksimer vanlig eksembehandling etter bedring. Bruk av topikale eller system steroider i akutt fase er kontroversielt, og kan bidra til økt virus replikasjon og spredning. Ved alvorlige symptomer er det aktuelt med bredsprektret antibiotika inkludert stafylokokk middel, f.eks kloxacillin + gentamicin.

Referanser

  1. Aronson PL, Yan AC et al. Delayed acyclovir and outcomes of children hospitalized with eczema herpeticum. Pediatrics 2011; 128: 1161–1167
  2. Luca JC, Lara-Corrales NI, et al. Eczema Herpeticum in Children: Clinical Features and Factors Predictive of Hospitalization. J Pediatr 2012;161:671–5
  3. Wollenberg, A., S. Wetzel, et al. Viral infections in atopic dermatitis: pathogenic aspects and clinical management. J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 667–674

 

Publisert 2007: Claus Klingenberg