Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

3.9 Hud- og bløtdelsinfeksjoner

3.9.5 Superinfisert atopisk eksem

Sist faglig oppdatert: 01.01.2012

Christopher Inchley og Claus Klingenberg

Bakgrunn

Atopisk eksem er ofte kolonisert med S. aureus. Bakterielle superantigener kan indusere kraftig eksemreaksjon. Oppkloring av huden pga. kløe disponerer for superinfeksjon, som er oftest overfladisk, men kan også forårsake cellulitt eller andre dypere infeksjoner. Vanligste årsak er S. aureus, men Gruppe A Streptokokker, virus og sopp infeksjoner kan også forekomme.

Symptomer og funn

Økt rubor, hevelse, varme og kløe. Væskende sår med skorpe dannelse, evt pustler. Ved dypere infeksjon, feber og påvirket allmenntilstand.

Diagnostikk og utredning

Ved bruk av systemisk antibiotika bør dyrkningsprøve (bakteriologi) tas, helst fra under skorper eller nylig punktert vesikkel/pustel. 

Behandling

Ved lettere tilfeller av superinfisert eksem kan man prøve lokalbehandling med Kaliumpermanganat (bad/omslag) 15 minutter daglig i 5–7 dager. Ellers kan lokalbehandling med antiseptisk middel/korticosteroid krem/salve (f.eks. Apolar med Dekvalin®) være nyttig ved lokaliserte superinfiserte eksem. Ved utbredt superinfisert eksem eller terapiresistent eksem bør systemiske betalaktamase stabile antibiotika brukes mot antatt stafylokokk infeksjon. Se kapittel om Impetigo contagiosa (Brennkopper) for antibiotika valg og dosering. Ved fortsatt terapisvikt bør virus eller sopp infeksjon vurderes. I alle tilfeller må den øvrige eksembehandlingen optimaliseres. Husk å klippe neglene korte!

Referanser

  1. Ring J, Alomar A, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26: 1045–1060
  2. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012, utkast til høring)

Prosedyrer og verktøy

 

Publisert 2007: Claus Klingenberg