Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

1. Prosedyrer og undersøkelser

1.2 Spinalvæskeundersøkelser

Sist faglig oppdatert: 01.01.2009

Claus Klingenberg og Anne-Lise Bjørke Monsen

Indikasjoner, kontraindikasjoner og fremgangsmåte for spinalpunksjon: Se Akutt veileder i pediatri.

Generelt

Hvis ikke annet er angitt tas alle prøver på sterile glass uten tilsetninger.

1 ml = 20 dråper, dvs. 100 mikroliter = 2 dråper.

Hvis det ikke er høyt trykk, tumor eller passasjehinder kan man trygt tappe 5–10 ml selv hos nyfødte (risiko for postpunksjonshodepine mer avhengig av nåletykkelse/”etterlekkasje”).

Volum spinalvæske (sp.v.) vil naturligvis være avhengig av hva som er indikasjon for us.

Ved akutte tilstander hvor det er mistanke om infeksjon gjøres rutinemessig analyser på celletall, protein, sukker, bakt.us, evt. virusanalyser samt helst et ekstra glass. Det er lurt å ta prøver til mikrobiologiske us. først, evt. stikkblødning spiller her ingen rolle. Prøve til celletelling og proteinundersøkelse tas fortrinnsvis etter at en evt. stikkblødning har klarnet opp. Se ellers ref. 3 for diskusjon rundt stikkblødning.

Ikke alle analyser kan gjøres lokalt, diskuter med laboratoriet.

Klinisk kjemiske analyser

Celler/hvite blodlegemer: 10–15 dråper/glass. Tas til slutt, evt. først og sist (2 glass).

Protein og glukose: 15–20 dråper (NB. Ta alltid blodglukose samtidig. Spinalvæske glukose er normalt ca 60 % av blodglukose).

Laktat: 10 dråper, glasset må raskt/direkte på is.

Elektroforese: Krever 2–6 ml, mindre jo høyere protein i spinalvæske. Sjelden indikasjon for el.forese hos barn.

Aminosyrer: Krever 0,2 ml. Aktuelt ved enkelte metabolske sykdommer.

Xantokromi (DD fersk stikkblødning versus eldre subaraknoidalblødning): Spinalvæsken må lysbeskyttes (pakkes i aluminiumsfolie) og sentrifugeres innen 30 minutter. Minste volum: 0,5 ml. Det må samtidig tas prøve til sp-Protein, s-Bilirubin og s-Protein. Ved fersk blødning (< 12 timer) finnes ikke xantokromi/bilirubin-økning. Først 3–4 uker etter en engangsblødning er bilirubinet i spinalvæske eliminert.

Mikrobiologiske analyser

Se avsnitt  3.1 "Mikrobiologiske prøver".

Patologiske og cytologiske analyser

15 dråper, sendes raskt. Utsæd ved leukemi eller maligne hjernetumores (medulloblastom)?

Nevrokjemiske analyser

Metabollab., Neurokemi, Hus V3, Laboratoriemedisin / Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mølndal, SE-431 80 Mølndal. På dette laboratoriet gjøres ”alle” analyser på ca 3 ml spinalvæske (celler skal sentifugeres bort før sending, send også med 0,5–1 ml serum). Egen remisse!

Kontakt gjerne laboratoriet før prøvetaking og forsendelse, tlf. +46 31 343 2415 eller e-post:

jan-eric.mansson@vgregion.se eller neurokemi@vgregion.se .

Se også informasjon på Sahlgrenska.se

Supplerende litteratur

  1. Brajagopal Ray B, Rylance G. Archimedes. Normal CSF: does it exclude meningitis? Arch Dis Child 2009;94:988-991
  2. Nigrovic LE , et al. Cerebrospinal fluid pleocytosis in children in the era of bacterial conjugate vaccines: distinguishing the child with bacterial and aseptic meningitis. Pediatr Emerg Care. 2009;25:112-7.
  3. Greenberg RG , et al. Traumatic lumba r punctures in neonates: test performance of the cerebrospinal fluid white blood cell count. P ediatr Infect Dis J. 2008 ;27:1047-51.
  4. Martín-Ancel A , et al.. Cerebro spinal fluid leucocyte counts in healthy neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2006 ;91:F357-8.
  5. Hyland K . The lumbar puncture for diagnosis of pediatric neurotransmitter diseases. Ann Neurol. 2003;54 Suppl 6:S13-7

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Terje Rootwelt og Claus Klingenberg