Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

1. Prosedyrer og undersøkelser

1.5 Lyskepunksjon

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Marianne Vlietman

Gir tilgang til venøse eller arterielle blodprøver. Nerve, arterie og vene ligger helt inntil hverandre i lysken ca. halvveis mellom spina iliaca anterior superior og symfysen. Nerven ligger rett lateralt og venen ca 0,25-0,5 cm medialt for arterien (Huskeregel: VAN fra medialt). Se illustrasjoner.

 

lyskepunksjon1

 

lyskepunksjon2

Utstyr

 • Vaskesett.
 • Desinfeksjonsvæske.
  -Til fullbårne nyfødte og eldre barn: Klorhexidin 5 mg/ml, alternativt klorhexidin 20 mg/ml. Ved klorhexidinallergi benyttes 70% etanol/isopropylalkohol.
  -Til premature: klorhexidin 1 mg/ml.
 • Sprøytespiss (blå eller grønn) og sprøyte eller butterfly med slange og kobling til venojectholder.
 • Glass/rør til prøver (evt blodkulturmedium)
 • Små kompresser.
 • Plaster.
 • Vurder behov for hansker ved HIV eller annen smitterisiko.
 • Ev. heparin, 5000 E/ ml.
 • EMLA-krem? Sukkervann (glukose 30%) tilgjengelig til spedbarn.

Prosedyre

 • Legg på EMLA først/ gi 2 ml sukkervann til nyfødte og spedbarn (hvis mulig).
 • Legg gjeldende underekstremitet ca. 30 abdusert og lett flektert og utadrotert. Få en assistent til å holde underekstremiteten i posisjon.
 • For å få strekk på åren kan det være nødvendig å legge en pute under nates.
 • Desinfiser hud, dvs vask med fuktig kompress/tupfer i minimum 5 sekunder, deretter lufttørke. Huden skal være våt i minimum 30 sek før den tørker for tilfredsstillende desinfeksjon. Totalt minimum 1 minutt venting etter vask. Husk også å desinfisere membran på blodkulturflaske med samme desinfeksjonsprosedyre.
 • Palper ut pulsen i a. femoralis.
 • Punkter huden i 30-45 graders vinkel fra underlaget. Ved for rett vinkel risikerer man å gå glipp av blodstrøm fra de minste arteriene ved arteriell prøve.
 • Skråflaten på nålen bør vende opp.
 • Etter at nålen er godt under huden, holder man sug på sprøyten og avanserer forsiktig, alternativt perforerer kork på vacutainerrør.

Ved arteriell prøve

(Ved blodgass: skyll først sprøyte + spiss med heparin ved å aspirere og så sprøyte ut igjen).

Stikk nålen gjennom huden direkte rettet mot arterien, mens du aspirerer. Når du når blodbanen: aspirer nødvendig mengde blod.

Komprimer i ca 2 minutter etter innstikket for å unngå lekasje og ditto hematom. Pasienter med påvirket blødningsstatus kan behøve lengre kompresjon.

Ved venøs prøve

Stikk nålen/butterfly gjennom huden, 0,25-0,5 cm medialt for arterien.

Hvis man bruker sprøyte m/sprøytespiss direkte må man aspirere, med butterfly og slange vil man se om det kommer backflow. Aspirer/tapp ut nødvendig mengde blod på prøveglassene. Start med å fylle blodkulturglasset, om det skal tas blodkultur.

Det er ofte lurt å komprimere etter denne prosedyren også, for å unngå lekkasje.

Komplikasjoner

 • Blødning.
 • Trombose.
 • Skade av arterie.
 • Refleksiv arteriespasme av a. femoralis med gangren av ekstremitet.
 • Penetrasjon av peritonealhulen.
 • Septisk artritt.

Referanse

 1. Rogers Textbook of Pediatric Intensive Care. 4th edition, 2008 (Lippincott, Williams& Wilkins). Kapittel 25 (Invasive procedures), side 355-356.
 2. UpToDate. Arterial puncture and cannulation in children, UpToDate. Sett [03.05.17].
 3. UpToDate. Vascular (venous) access for pediatric resuscitation and other pediatric emergencies. Sett [03.05.17]
 4. Vårdhandboken. Vid prov for blododling, Huddesinfeksjon. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Huddesinfektion/Vid-prov-for-blododling/
 5. Vårdhandboken. Provtagning och undersökning - Venös provtagning. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodprov-venos-provtagning/Provtagning-for-blododling/
 6. Vårdhandboken. Provtagning och undersökning – Artärpunktion. Sett[03.05.17] http://www.vardhandboken.se/Texter/Artarkateter/Artarpunktion/
 7. Kapellou O. Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity). Systematic review 313. BMJ Clinical Evidence 2011 April. Accessed [03.05.17].

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Thore Henrichsen

Revidert 2010: Thore Henrichsen