Effekter av forebyggende hjemmebesøk

Logo Omsorgsbiblioteket

Det er gjort få studier av effektene av forebyggende hjemmebesøk i en nordisk sammenheng. Men det er nå publisert en randomisert kontrollert studie fra Finland som viste at besøkene hadde effekt for helserelatert livskvalitet ett år etter besøkene, mens effekten avtok i et to-års perspektiv.

Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.
Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.Foto: Colourbox
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/effekter-av-forebyggende-hjemmebesok)