Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

App i ernæringsarbeid
App i ernæringsarbeidShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/helsepersonells-erfaringer-med-bruk-av-app-i-ernaeringsarbeid-i-hjemmesykepleien)