Kartlegging av demens på samisk

Logo Omsorgsbiblioteket

Skjema på samisk for kartlegging av demens. Skjemaet heter «Norsk revidert mini status evaluering (MMSE–NR3) og kommer fra den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse.

Kartlegging av demens på samisk
Kartlegging av demens på samiskIllustrasjon: Aldring og helse
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/kartlegging-av-demens-pa-samisk)