Når mor ikke vil spise – Etiske dilemmaer i møte med underernærte mennesker med demens i sykehjem

Logo Omsorgsbiblioteket

Gjennom fokusgruppeintervju med sykepleiere i sykehjem fant denne norske studien at sykepleierne ofte opplevde etiske dilemma i møtet med pasienter med demens som ikke ville spise. De etiske dilemmaene handlet om: «Dårlig samvittighet eller overgrep mot pasienten», «Hensyn til pasient eller pårørende», «Faglig skjønn eller nasjonale retningslinjer», «Ro og tid i måltidet eller vekttap for pasienten», og «Refleksjon i fellesskap eller faglig usikkerhet».

Når mor ikke vil spise
Når mor ikke vil spiseShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nar-mor-ikke-vil-spise-etiske-dilemmaer-i-mote-med-underernaerte-mennesker-med-demens-i-sykehjem)