ParkinsonNet på politisk dagsorden

Logo Omsorgsbiblioteket

Pilotprosjektet ParkinsonNet blir lagt merke til både i politiske miljøer og i helsesektoren. Tidligere i år ble prosjektet nevnt i Regjeringsplattformen. Nylig ble ParkinsonNet også nevnt i Folkehelsemeldinga i forbindelse med habilitering og rehabilitering. -Vi håper på nasjonal utvidelse, sier Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund.

Magne Wang Fredriksen
Magne Wang Fredriksen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/parkinsonnet-pa-politisk-dagsorden)