Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Logo Omsorgsbiblioteket

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging
Helsedirektoratets veileder for oppfølgingFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/parorendeveileder-fra-helsedirektoratet)