I en studie publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning i 2018 har Kjersti Vik studert personalets erfaringer med implementering av hverdagsrehabilitering, med særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

Personalets erfaringer med hverdagsrehabilitering
Personalets erfaringer med hverdagsrehabiliteringFoto: Shutterstock
(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/personalets-erfaringer-med-hverdagsrehabilitering)