PhD-avhandling om forebyggende hjemmebesøk til eldre

Logo Omsorgsbiblioteket

Mette Tøien forsvarte den 10. mai i år sin PhD-avhandling ved Universitetet i Oslo om hvordan langtidsoppfølging med forebyggende hjemmebesøk virker inn på eldre menneskers helse og funksjon i en norsk sammenheng.

Mette-Tøien
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/phd-avhandling-om-forebyggende-hjemmebesok-til-eldre)