Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Øyeundersøkelse

Generell øyeundersøkelse

Sist faglig oppdatert: 31.10.2017

Hovedansvarlig: Harald Guldsten
Medansvarlig: Tom Skau
Vedtatt: November 2015

Pasientkategori

Voksne, uten sykdomsspesifikke symptomer som undersøkes for første gang eller etter et lengre tidsrom.

Formål

En undersøkelse som er så omfattende at sykdom og tilstander som kan true pasientens syn og øvrige helse blir diagnostisert.

Pasientopplysninger og sykehistorie

Personalia. Fastlege / spesialist.
Tidligere og nåværende sykdommer. Medikamentbruk. Allergier. Relevante sosiofamiliære forhold.

Undersøkelse

 1. Anatomisk status:
  Inspeksjon av øyelokk, cilier, tåreapparat. Biomikroskopi av konjunktiva, kornea, sklera, forkammer, iris og linse. 
 2. Direkte eller indirekte oftalmoskopi. Dilatasjon av pupillen etter behov.
  • 2. Funksjon:
  • Øynenes stilling, leie, bevegelighet, pupillereaksjon, konvergens. 
  • Visus med beste korreksjon. 
  • Nærvisus / lesesyn ved behov.
  • Intraokulært trykk. 
  • Synsfelt a.m. Donders, eventuelt screening perimetri.

Vurdering og behandling

Resultatet av undersøkelsen bør lede til en klar diagnose / konklusjon som danner grunnlaget for pasientinformasjon, behandling, ytterligere utredning og kontroll.