Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

11.8 Akutte lammelser

11.8.1 Akutte lammelser

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Sean Wallace og Jon Barlinn

Bakgrunn

En akutt lammelse defineres som plutselig inntredende svekket muskelkraft. Akutt oppstått lammelse eller nedsatt kraft kan skyldes sentrale årsaker (hjerne, medulla, forhornsceller) eller perifere årsaker (perifer nerve, nevromuskulær overgang, muskel).

Symptomer og funn

Anamnese er viktig og kan gi en sannsynlig diagnose allerede før undersøkelsen.

Inndeling etter anamnese

 • Forutgående infeksjon: Guillain-Barré (se kapittel Guillain Barré syndrom), transvers myelitt (se kapittel Transvers myelitt), encefalitt, borreliose, abscess, botulisme
 • Traume: Kompresjon av medulla, transeksjon, infarkt
 • Postictal: Todd’s parese
 • Kjemoterapi: Vinkristin, cisplatin
 • Migrene: Hemiplegisk migrene
 • Blære-/tarmdysfunksjon: Medullær tumor, transvers myelitt

Andre: Hjerneslag, myasteni, intoksikasjon, Multippel sklerose, ADEM

Inndeling etter refleksfunn

Svak eller opphevde

 UnilateralBilateralBilateralNormale

Funn CT/MR

Tumor
Blødning
Abscess
Slag
Encefalitt

Funn EMG/ Nerveledningshatighet

Guillain-Barre
Transvers myelitt
Botulisme

Normal EMG/ Nerveledningshastighet

Slag
Migrene
Myastenia gravis Intoks

Hypokalemi
Porfyri
Intoksikasjon
Psykosomatikk

Diagnostikk og utredning

Anamnese

(se over)

Klinisk undersøkelse

 • Bevissthetsnivå, feber eller andre tegn til infeksjon?
 • Tegn til ytre skader/trauma?
 • Symmetrisk eller asymmetrisk parese?
 • Paresens utbredelse og grad (muskelkraft etter Medical Research Council gradering, 1–5)
 • Reflekser; opphevde eller svake?
 • Sensibilitetsutfall (vibrasjon og berøring med evt. dermatom nivå)?

Undersøkelser

 • MR caput/medulla
 • Øyebunnsundersøkelse
 • Spinalpunksjon (etter MR): Trykk, celler, protein, dyrkning, virus PCR, oligoklonale bånd
 • Blod: Oligoklonale bånd, virus og glukose
 • EMG/Nerveledningshastighet, EEG
 • Virus i avføring: Avføringsprøver for polio-undersøkelse skal tas fra alle barn <15 år med akutte slappe lammelser og sendes til FHI, se Guillain barré syndrom eller Transvers myelitt

Behandling

Referanser

 1. Behrman S. Pediatric decision making. 3rd ed 1996. S 466–9
 2. Morris AMS et al. Acute flaccid paralysis in Australian children. J Paediatr Child Health 2003; 39: 22–26
 3. Solomon T. Infectious causes of acute flaccid paralysis. Current Opinion Infec Dis. 2003; 16: 375–381
 4. Uptodate. Søk etter “Evaluation of the adult with acute weakness in the emergency department”
 5. Singhi SC et al. Approach to a child with acute flaccid paralysis. Indian J Pediatr. 2012; 79: 1351–7
 6. Greve-Isdahl F et al. Et spedbarn med pustevansker og hjertestans. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:429–31

 

Publisert 1998: Finn Sommer og Per Sandstedt
Revidert 2006: Finn Sommer