Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.2 Toksiske syndromer og antidotliste

Fridtjof Heyerdahl og Ole Magnus Filseth

Toksiske syndromer

Listen gir en helt kortfattet oversikt over symptomer (toksiske syndromer) ved forgiftninger med forskjellige typer/grupper av medikamenter/stoffer.

Forkortelser: BT = blodtrykk, Resp = respirasjon, Temp = rektal temperatur, Pupiller = pupillestørrelse, Peri = peristaltikk, Sv = svetting

Gruppe

BT

Puls

Resp

Temp

Mental status

Pupiller

Peri

Sv

Annet

Antikolinergika

-/­↑

­

↑/↓

­

Delirium, ev. koma

­

Tørre slimhinner urinretensjon

Kolinergika

↓/(↑­)

↓/(­↑)

-/↑

-

Normal/hemmet

↓/(­↑)

­

­

Spyttsekresjon, diaré, fasikulasjoner lammelser

Sedativa/etanol

-/↓

Hemmet

-/↓

-/↓

-

Hyporefleksi

Opioider

Hemmet

-

Hyporefleksi

Sympatomimetika

­

­

­

­

Agitert

­

-/↑-/↑

Tremor, kramper

Abstinens (etanol, sedativa/hypnotika)

­

­

­

-/­↑

Agitert, forvirret

­

-/­↑

­

Tremor, kramper

Abstinens (opioider)

­

­

-/↑­

-

Normal, engstelig

­

­

­

Oppkast, diarre, gjesping

Etter Goldfranks Toxicologic Emergencies 8th edition, Mc Graw-Hill 2006.

Antidotliste

Listen er ikke uttømmende, kun et utdrag. Se også helsebiblioteket, emnebibliotek forgiftninger. De fleste sykehus (akuttmottak) har egne antidotlister, det er nyttig å kjenne til hva som er tilgjengelig på eget sykehus.

Generisk navn

Preparatnavn

Styrke

Legemiddel

form

Forgiftnings-indikasjon

Omtalt i kapittel

Acetylcystein

Bronkyl

Mucomyst

200 mg

200 mg/ml

tabletter

inj/inhal

Paracetamol og hvit/grønn fluesopp

Paracetamol

Adrenalin

Adrenalin

1 mg/ml

inj

Betablokkere

 

Atropinsulfat

Atropin

1 mg/ml

inj

Kolinesterase-hemmere

 

Biperiden

Akineton

5 mg/ml

inj

Ekstrapyramidale fenomener

 

Dantrolen

Dantrium

20 mg

inj

Malign hypertermi

 

Deferoxamin

Desferal

500 mg

2 g

inj

po

Jern

Jern forgiftning

Diazepam

Stesolid

5 mg/ml

5 mg/ml

inj

klyster

Ved kramper og amfetamin,

kokain, klorokin

Narkotika, sedativa

Digitalis antistoff

Digibind/

Digifab

40 mg

inj

Digitalis-glykosider

Digitalis

DMPS (dimerkaptopropansulfonat)

Dimaval

100 mg

kapsler

Kvikksølv, arsen, kobber, m.m

 

DMSA (dimerkaptoravsyre)

Succicaptal

200 mg

kapsler

Bly, kvikksølv m.m

 

Etanol

Sprit steril antidot

70 %

inj

Etylenglykol, metanol

Metanol og etylenglykol

Flumazenil

Flumazenil inj

0,1 mg/ml

inj

Benzodiazepiner

Narkotika, sedativa

Fomepizol

Fomepizol

5 mg/ml

 

Etylenglykol, metanol

Metanol og etylenglykol

Fysostigmin-salisylat

Anticholium

0,4 mg/ml

inj

Antikolinerge fenomener

 

Fytomenadion (vitamin K1)

Konakion Novum

10 mg/ml

inj

Warfarin

 

Hydrokso-kobolamin

Cyanokit

5 g

inf subst

Cyanid

 

Ipekakuanha alkaloider

Brekkmiddel til barn

 

mikstur

Ventrikkel-tømming

Generelle retningslinjer

Isoprenalin

Isoprenalin

0,2 mg/ml

inj

Betablokkere

 

Jern(lll)heksa-cyanoferrat

Antidotum Thallii

0,5 mg

kapsler

Thallium-forgiftning

 

Kalsium-EDTA

Edetat parent. antidot

100 mg/ml

inf. kons

Bly (ikke førstevalg)

 

Folininsyre

Calciumfolinat

10 mg/ml

inj

Metotrexat, metanol

Cytostatika, feilmedisinering

Kalsiumglubionat

Calcium Sandoz

10 %

inj

Flussyre

 

Kalsiumglukonat

H-F antidot gel

25 g

salve

Flussyre

 

Medisinsk kull

Kull mikstur

150 mg/ml

suspensjon

Dekontaminering

Generelle retningslinjer

Metylenblått

Methylene blue

10 mg/ml

inj

Methemo-globinemi.

Toksistet av ifosfamid, cyklofosfamid

Cytostatika, feilmedisinering

Nalokson

Naloxon

0,4 mg/ml

inj

Opioider

Narkotika, sedativa

Natriumsulfat

Glaubersalt

75 g

pulver

Oppløselige barium-forbindelser

 

Natriumtiosulfat

Tiosulfat parent. antidot

 

inj

Cyanid

 

Oktreotid

Sandostatin

50 ụg/ml

inj

Sulfonylurea antidiabetika

 

Penicillamin

Atamir

250 mg

kapsler

Kobber (ikke førstevalg)

 

Pralidoksimmetylsulfat

Contrathion

200 mg

inj.

Organofosfater

 

Protaminsulfat

Protaminsulfat

10 mg/ml

inj

Heparin og lavmolekylært heparin

 

Pyridoksin

Pyridoxin

50 mg/ml

40 mg

inj

tabletter

Sandmorkel, hydrazin samt ved penicillamin-behandling

 

Silibilin

Legalon

350 mg

inf. subst.

Hvit fluesopp

 

Vipera berus antistoff

Vipera TAb

25 mg/ml

inj

Huggormbitt

Hoggormbitt

 

Publisert 2006: Lars Tveiten