Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.5 Paracetamol

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning, utfyllende informasjon» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, februar 2021. Denne omhandler også barn og erstatter derfor fra 2021 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

Viktigste endring er at det fra februar 2021 er anbefalt ny dosering av acetylcystein. Første og andre dose i det tidligere doseringsregimet er slått sammen. Dette er en betydelig forenkling.

Tidligere doseringsregime (3 infusjoner og samme totaldose) gir likeverdig leverbeskyttelse og kan fortsatt følges.

 

Publisert 1998: Lars Tveiten
Revidert versjon 2006: Lars Tveiten, Thomas Rajka
Revidert versjon 2013: Knut Erik Hovda