Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.9 Acetylsalicylsyre forgiftning

Sist faglig oppdatert: 01.10.2022

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Salisylater - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, 2017.

Denne behandlingsanbefalingen omhandler/er gyldig også for barn og erstatter derfor fra 2022 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

 

Publisert 1998: Lars Tveiten
Revidert versjon 2006: Lars Tveiten
Revidert versjon 2013: Fridtjof Heyerdahl