Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.3 Metanol og etylenglykol

Sist faglig oppdatert: 01.10.2022

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Metanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, revidert 2021.

Se lenke her for «Etylenglykol - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, revidert 2017.

Disse behandlingsanbefalingene omhandler/er gyldig også for barn og erstatter derfor fra 2022 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

 

Publisert 1998: Lars Tveiten
Revidert versjon 2006: Lars Tveiten, Thomas Rajka
Revidert versjon 2013: Knut Erik Hovda