Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.8 Digitalis

Sist faglig oppdatert: 01.10.2022

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Digoksin - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, april 2017.

Se lenke her for «Hjerteglykosidholdige planter - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, april 2017.

Disse behandlingsanbefalingene omhandler/er gyldig også for barn og erstatter derfor fra 2022 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

 

Versjon 1998: Anne K. Wasenius Søyland, Lars Tveiten
Revidert versjon 2006: Anne K. Wasenius Søyland, Lars Tveiten
Revidert versjon 2013: Knut Erik Hovda