Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.6 Jern - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Sist faglig oppdatert: 01.10.2022

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Jern - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, oktober 2020. Denne omhandler også barn og erstatter derfor fra 2022 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

 

Publisert 1998: Lars Tveiten, Kristian Sommerfelt
Revidert versjon 2006: Lars Tveiten
Revidert versjon 2013: Knut Erik Hovda