Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

13. Forgiftninger

13.11 Hoggormbitt

Sist faglig oppdatert: 10.12.2022

Fra Giftinformasjonssentralen

Se lenke her for «Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning» som er en oppdatert anbefaling fra Giftinformasjonen, sist vurdert i april 2022

Denne behandlingsanbefalingen omhandler/er gyldig også for barn og erstatter derfor fra 2022 en egen prosedyre for barn i Akuttveileder i Pediatri.

 

Publisert 1998: Lars Tveiten, Terje G. Alsaker, Britt Skadberg

Versjon 2007: Lars Tveiten, Terje G. Alsaker, Britt Skadberg

Revidert versjon 2013: Fridtjof Heyerdahl