Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

4.9 Ortopediske problemstillinger

4.9.2 Overekstremitetene

«Pulled elbow» – subluksasjon av caput radii

Vanligst i 1–3 års alder i forbindelse med at barnet er blitt løftet eller dratt etter armen.

Symptomer og funn

Smerten ved det umiddelbare traumet gir seg fort slik at barna ofte henvises på grunn av redusert bevegelighet i albuen og smerter ved bevegelse.

Diagnostikk og utredning

Klinisk undersøkelse med funn av halvflekterte, halvroterte underarmsstilling som begrenses av smerter. Røntgen av albuen kan tas for å utelukke mer alvorlig skade, og skal alltid gjøres ved hevelse, blåflekker, andre feilstillinger som tyder på brudd, men subluksasjonen sees ikke på røntgen.

Behandling og oppfølging

Behandling kan gjøres der og da ved rask manipulasjon til supinert stilling, evt. maksimal fleksjon av albuen mens man holder distale overarm fast og trykker mot caput radii. Alternativt full pronasjon og ekstensjon. Narkose sjelden nødvendig. Se video fra NEJM for instruksjon; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm121180. Foresatte informeres om mekanismene for å unngå nye provoserende bevegelser som løfting av barnet etter armen.Gjentatte episoder kan eventuelt håndteres av foresatte uten behov for lege/sykehus.

Referanser

  1. Krul M, van der Wouden JC, van Suijlekom-Smit LW, Koes BW. Manipulative interventions for reducing pulled elbow in young children.  2012 Jan 18;1:CD007759. doi: 10.1002/14651858.CD007759.pub3. Review.
  2. Aylor M, Anderson JM, Vanderford P, Halsey M, Lai S, Braner DA. Videos in clinical medicine. Reduction of pulled elbow.N Engl J Med. 2014 Nov 20;371(21):e32. doi: 10.1056/NEJMvcm1211809. No abstract available. PMID: 25409393

Subluksasjon av skulder

Skulderen kan sublukseres, særlig hos aktive unge idrettsutøvere. Skulder kan manipuleres på plass på liknende måte som albuen, se link til video på Uptodate. 

Skulderen relokaliseres ofte spontant ved små traumer, og behandles bare med fatle en ukes tid. Hos aktiv ungdom betydelig risiko for gjentatte subluksasjoner.

Referanser

  1. Olds M, Donaldson K, Ellis R, Kersten P. In children 18 years and under, what promotes recurrent shoulder instability after traumatic anterior shoulder dislocation? A systematic review and meta-analysis of risk factors. Br J Sports Med. 2016 Sep;50(18):1135-41. doi: 10.1136/bjsports-2015-095149. Epub 2015 Dec 23. Review.
  2. Milewski MD, Nissen CW. Pediatric and Adolescent Shoulder Instability. Clin Sports Med. 2013 Oct;32(4):761-79. doi: 10.1016/j.csm.2013.07.010.
  3. Video med teknikk for relokasjon av skulder: https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=EM%2F68113&topicKey=SM%2F258&rank=4~39&source=see_link&search=shoulder%20dislocation%20children

Triggerfinger – stenoserende tenovaginitt

Barnets finger låses i flektert stilling grunnet misforhold mellom størrelse av sene og seneskjede som ikke gir rom for normal glidning av senen. Vanligst i tommel, kan være bilateral. Hevelsen kan ofte palperes. Noen barn henvises med mistanke om artritt eller misdannelse på grunn av at foreldrene oppdager redusert bevegelighet i fingerleddet. Smertefri tilstand som ofte normaliseres spontant, eventuelt med tøyning eller skinne. Henvisning til ortoped/håndkirurg for operativ behandling hvis det over tid er redusert funksjon, smerter eller ingen bedring.

Referanser

  1. Farr S, Grill F, Ganger R, Girsch W. Open surgery versus nonoperative treatments for paediatric trigger thumb: a systematic review. J Hand Surg Eur Vol. 2014;39:719-726
  2. Bauer AS, Bae DS. Pediatric Trigger Digits. J Hand Surg Am. 2015;40:2304-9