Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

4.9 Ortopediske problemstillinger

4.9.1 Nakken og ryggen

Torticollis

Skjev nakke oppstått rundt fødsel p.g.a. muskelhematom eller senere i barneårene.

Symptomer og funn

Skjeve nakke med stram sternokleidomastoidmuskel som ikke er blitt bra av tøyning i løpet av første leveår eller torticollis som er oppstått etter spedbarnsalder, fører til asymmetri av ansikt i tillegg til nakke-/ skulderskjevheten som er lett synlig.

Diagnostikk og utredning

Undersøkelse med palpasjon av området. Rtg cervical columna for å utelukke fiksert atlanto-axial rotasjonsfeilstilling, eventuelt ultralyd av nakke dersom mistanke om tumor eller andre tilstander.

Behandling og oppfølging

Tøyning og øvelser for å bedre bevegelighet og feilstilling. Henvises til barneortoped når konservative tiltak ikke har rettet nakken i løpet av første leveår.  Evt. operativ med deling av et eller begge tilheftingssteder av sternokleidomastoidmuskel på sternum og clavicula og i uttalte tilfeller også utspringet på processus mastoideus. Etter operasjon, fortsatt oppfølging av fysioterapeut og foreldre i form av øvelser og tøying.

Referanser

 1. http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/mx/filer/1401_Fagartikkel4.pdf
 2. Campbell’s Operative Orthopaedics, 13th Edition, Authors:F M Azar,  S.Terry Canale and James H. Beaty; 2017.

Ryggdeformitet/ skoliose

Medfødte ryggdeformiteter er sjeldne og skyldes oftest virvelanomalier som hemivertebra og fusjonerte virvler. Ved medfødt ryggdeformitet bør også hjerte og nyrer undersøkes med tanke på samtidige anomalier. Deformiteter som idiopatisk skoliose forverres ofte ved vekst og oppdages vanligvis tidlig i tenårene. Ca. 10% har debut før 10 års alder. Skoliose gir vanligvis ikke smerter og oppdages derfor ofte seint i forløpet når deformiteten har blitt uttalt. Flere ungdommer kommer ofte til vurdering første gang når de har fått en så fremskreden ryggskjevhet at kun operativ behandling er aktuell. Kyfotiske deformiteter er sjeldnere og er ofte holdningsbetinget. Scheuermans sykdom (vekstforstyrrelse i ryggsøylen med karakteristiske dekkplateforandringer og kileformete virvler) debuterer i tenårene og kan gi smerter i tillegg til kyfose.

Skoliose er vanlig ved CP og nevromuskulære sykdommer og ved en rekke syndromer. Man bør være spesielt oppmerksom og undersøke ryggen jevnlig hos denne pasientgruppen.

Symptomer og funn

Ved undersøkelse må barnet være stående uten klær på overkroppen. Man inspiserer og palperer ryggen og beskriver eventuell asymmetri omkring midjen og skulderhøyde. Ved framoverbøyning i stående stilling vil ryggen roteres ved skoliose. Rotasjonen forplantes til brystkassen og gir klassisk «gibbus» på kurvens konveksside baktil (Adams forward bend test). Små barn kan undersøkes sittende.

Diagnostikk og utredning

Ved funn av skoliose bør barnet henvises til nærmeste sykehus der det drives utredning og behandling av skoliose. Røntgenbilder bør tas på sykehus etter egen protokoll for å spare stråling. Ved rtg beskrives såkalt Cobbs vinkel som angir skeivhetens størrelse. CT og MR er ikke aktuelt i den primære utredningen av ryggdeformiteter.

Behandling og oppfølging

Behandlingen avhenger av barnets alder og kurvens størrelse. Skeivheter inntil 10 grader regnes som innenfor normalvariasjon. Ved skeivheter mellom 20-40 grader og gjenværende vekst er korsettbehandling aktuelt. Kirurgisk behandling ved skeivheter over 45-50 grader.

Samhandling

Alle skolioser og kyfoser bør følges på regionalt nivå av barneortoped eller ryggkirurg og henvises straks de oppdages. I Norge behandles skoliose, både konservativt og operativt, ved Rikshospitalet/OUS, St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssjukehus. Rikshospitalet har landsfunksjon for all kirurgisk behandling av ryggdeformiteter hos barn under 10 år.

Referanser

 1. https://www.uptodate.com/contents/adolescent-idiopathic-scoliosis-clinical-features-evaluation-and-diagnosis?source=search_result&search=idiopathic%20scoliosis&selectedTitle=1~150
 2. Weinstein SL et al. Adolescent idiopathic scoliosis.  Lancet. 2008 May 3;371(9623):1527-37.
 3. Hresko T. Idiopathic Scoliosis in Adolescents.  N Engl J Med 2013;368:834-412.
 4. Campbell’s Operative Orthopaedics, Elleventh Edition, Volume Two, Editors S.T. Canale and J.H.Beaty; 2008: pp 2031 – 2052
 5. http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/sykdom/diagnoser
 6. Weinstein SL et al. Effects of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. N Engl J Med. 2013 Oct 17;369(16):1512-21
 7. http://www.srs.org

Ryggsmerter

Symptomer og funn

Ryggsmerter hos små barn er uvanlig og bør utredes. Ved økende alder er perioder med ryggsmerter mer vanlig uten at det nødvendigvis kan finnes noen klar årsak til dette. En god anamnese er viktig. Røde flagg som gir mistanke om alvorlig tilstand er: Alder under 5 år, feber og vekttap, konstant smerte, nattesmerte, utstrålende smerter til underekstremiteter, tidligere malign sykdom og nevrologisk dysfunksjon.

Diagnostikk og utredning

Rtg columna tas hos alle barn og unge med ryggsmerter som over tid hemmer hverdagsaktiviteter og er førstevalg av undersøkelse, tumor må utelukkes. Ved diskitt finnes lav skive etter 2–3 uker. For behandling av diskitt, se omtale i akuttveileder kapittel Infeksjoner i bein og ledd. Rtg vil også vanligvis kunne påvise spondylolyse og/eller spondylolistese som er en vanlig årsak til lumbosakrale ryggsmerter hos ungdom. Ved klinisk mistanke om infeksjon, malignitet eller prolaps bør det tas MR, men uansett røntgen først eller i tillegg.

Behandling og oppfølging

Avhengig av diagnose. Ved enhver mistanke om tumordiagnose henvises til regional barneonkologisk og ortopedisk avdeling for utredning og håndtering.

Referanser

 1. https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-child-with-back-pain?source=search_result&search=back%20pain%20in%20children&selectedTitle=2~150
 2. MacDonald J et al. Musculoskeletal LowBack Pain in School-aged Children
  A Review.  JAMA Pediatr. 2017;171(3):280-287.