Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

4. Revmatologi, ortopedi, skjelett og skalle

4.9 Ortopediske problemstillinger

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Trine Sand Kaastad, Thomas Natvík og Ellen Berit Nordal

Se også underkapitler 4.9.1 Nakken og ryggen4.9.2 Overekstremitetene og 4.9.3 Underekstremitetene.

Bakgrunn

Her omtales noen av de vanligste ortopediske problemstillingene hos barn, der barnelegen enten kan håndtere problemstillingen og berolige pårørende uten å henvise barna videre, eller der barnet bør henvise til ortoped for vurdering og behandling. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har også en sentral oppgave med tanke på oppfølging av barns muskel-skjelettutvikling.

Medfødte deformiteter i bevegelsesapparatet som finnes ved eller rett etter fødselen omtales ikke, fordi barn med slike tilstander forventes å være henvist til ortoped eller å ha fått en plan for videre oppfølging før de forlater barselavdelingen. Videre omtales heller ikke barn med syndromer, nevrologiske, metabolske eller endokrine tilstander som regelmessig har ortopediske tilleggsproblemer. Akutt artritt/osteomyelitt er omtalt i akuttveilederen kapittel Infeksjoner i bein og ledd, se ”Lærebok i barneortopedi” for akutte skader (2).

Symptomer og funn

Smerter, feilstillinger eller unormal bevegelighet og funksjon i bevegelsesapparatet bringer barna til lege. Typisk de første par leveår, er at smerter i bevegelsesapparatet reduserer bruk av affisert kroppsdel, mens barna med alderen i større grad kan beskrive smerte. Lokaliserte smerter som ikke gir seg, må følges opp og ikke avvises som voksesmerter. Vanlig skjelettrøntgen bør vurderes for å utelukke bl.a. beinkreft.

Prosedyrer og verktøy

Referanser

  1. Campbell’s Operative Orthopaedics, 13th Edition, Authors: FM Azar,  Terry Canale and James H. Beaty; 2017 finnes på alle norske sykehus der det drives ortopedisk kirurgi og refereres derfor til under enkelte tilstander ved ønske om dybdekunnskap.
  2. Barneortopedi, Redaktører Ola Wiig og Anders Wensaas, Legeforlaget AS 2016 representerer et felles løft av norske barneortopeder, også innen bruddbehandling

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Trine Sand Kaastad

Revidert 2010: Trine Sand Kaastad