Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Cornea

Collagen cross-linking (CXL)

Sist faglig oppdatert: 11.01.2018

Hovedansvarlig Liv Drolsum
Vedtatt: Nov 2017

  • CXL innebærer en ”herding” av hornhinnen, hvor man først metter hornhinnen med vitamin B2 (riboflavin) og dernest bestråler den med UVA-lys. Poenget med behandlingen er å stoppe videre progresjon av ektasi. Målet er derfor å stabilisere visus, og man kan ikke forvente bedring av synet etter behandlingen.
  • Indikasjon for CXL er progredierende primær eller sekundær keratektasi og eventuelt eksperimentelt ved behandlingresistente alvorlige keratitter. Vanligste indikasjon er progredierende primær keratektasi (keratokonus). Progresjonen bør være verifisert topografisk og/eller klinisk. Det er sjeldent aktuelt å behandle pasienter over 30 – 35 år. Av sikkerhetsgrunner (fare for skade av korneaendotel, evetuelt linse eller netthinne), må kornea ha en viss tykkelse for at behandlingen kan utføres. De fleste anser 400 my som minimum tykkelse. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å behandle noe tynnere kornea om visse forholdsregler benyttes (isoton riboflavinblanding).
  • Pga at epitelet som regel fjernes ved CXL, benyttes oftest en bansdasjelinse i ca 1 uke etter operasjonen.
    Pasientene ma derfor følges nøye med tanke pa bl a keratitt.