Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Cornea

Epikeratofaki og epikeratoplastikk

Sist faglig oppdatert: 24.10.2017

Indikasjoner

  • Keratokonus hos svært urolige psykisk utviklingshemmede eller andre pasienter hvor det antas at det er stor fare for at et gjennomgående hornhinnetransplantat vil traumatiseres / gnis løst
  • Pellucid marginal degenerasjon, hvor det tynne området nedad i hornhinnen vanskeliggjør godt feste av et gjennomgående transplantat, eller hvor man antar at en gjennomgående transplantasjon vil medføre uforutsigbar og ustabil postoperativ refraksjon

Kirurgisk metodikk

  • Epitelet på pasientens hornhinne fjernes. Det dissekeres en spaltelignende lomme I vertshornhinnens periferi, og periferien av et lamellært transplantat (ca. 0,25 mm tykt med epitelet fjernet) syes stramt ned i denne lommen med enkeltstående suturer.

Postoperativ behandling

  • Kombinasjonsdråper med kortikosteroid + antibiotikum x 6 i 2-3 mnd, deretter suturfjerning.