Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Cornea

Transplantasjon av fremre del av hornhinnen - DALK

Sist faglig oppdatert: 12.01.2018

Hovedansvarlig: Liv Drolsum
Vedtatt: Nov 2017

DALK

Dyp anterior lamellær keratoplasti.

Indikasjon

Keratokonus, Dype arr som ikke involverer membrana descemet, tynne cornea etter keratitter og  descemetocele.

Operasjonen

Kan utføres på forskjellige måter, enten Femtosecond Laser hvorved en designet knapp freses ut fra pasientens cornea med til det kun er meget lite stroma igjen og en tilsvarende knapp lages av donor transplantatet og legges i ” hullet” og sutureres på. Vanligst ved avdelinger som ikke har den fasiliteten er at man starter som til vanlig penetrerende keratoplastikk, men bare kutter til to tredjedeler av corneatykkelsen. Installerer luft i nedre del av stroma og får på den måten Decsemets membran å slippe taket i stroma. Stroma skrelles så av ( descemet ligger da glatt og åpen og en transplantatknapp hvor man har strippet MD  legges på og sutureres som et vanlig gjennomgående transplantat, enten med enkeltstående eller en fortløpende sutur.

Komplikasjoner

Perforasjon ved trepanering, fører til at man konverterer til PKP.
Folding av MD da konusen er stor og må tvinges ned i diameter, kan ikke forhindres ved manuell dissekering, men man forsøker unngå å få disse i synsaksen.
Ved Femtosecond assistert operasjon er dette ikke noe problem da litt stroma blir igjen og stabiliserer Descemets membran.
Infeksjoner kan meget sjeldent forekomme og behandles som alle andre infeksjoner.
Metoden er tryggere en PKP da øyet aldri ligger helt åpent og  aldri er hypotont.
Avstøtning , man trudde tidligere at disse pasientene ikke fikk avstøtning. Det er feil. DALK pasienter kan få  avstøtning ( epiteliell ) men det er sjeldnere en ved PKP, dog bør man være like oppmerksom på avstøtning som ved PKP.

Kontroller

Kontrolleres etter samme skjema som PKP.

Medisinering

Samme som ved PKP men man kan trappe ned steroidene fortere.

Resultat

Meget gode da disse pasientene har et mer stabilt øye enn hvis man har gjort en gjennomgående operasjon. Pasienten blir hurtigere mobilisert og synsrehabiliteringen er kortere.