Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Cornea

Transplantasjon av bakre del av hornhinnen - DSAEK ( DSEK )

Sist faglig oppdatert: 11.01.2018

Liv Drolsum og Marit Sæthre
Vedtatt: Nov 2017

Descemet stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK)/Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK)

Indikasjon

Endotelcellesvikt, ofte på bakgrunn av Fuchs dystrofi, sequele etter tidligere øyekirurgi/traume eller ved sviktende transplantat etter gjennomgripende hornhinnetransplantasjon.

Operasjon

Donorhornhinnen prepareres på forhånd (egen hornhinnebank eller ekstern) eller på operasjonsstuen i forbindelse med operasjonen. Ved DSAEK transplanteres descemets membran og en del av stroma, mens ved DMEK transplanteres kun donors descemets membran.  Descemets  membran fjernes deretter på pasienten før transplantatet føres inn i forkammeret, foldes/rulles ut og festes til corneas bakflate ved å fylle forkammeret med luft. De små snittene som brukes til å føre inn transplantatet sutureres som regel. Luften blir værende i forkammeret et par timer postoperativt og deler av luften tas ut og transplantatet blir sittende på plass ved hjelp av overflatekrefter. Operasjonen er som oftest dagkirurgisk og pasienten sendes hjem/til pasienthotellet samme dag.

Komplikasjoner

*Hyppigste komplikasjonen er at transplantatet ikke fester seg ved første forsøk. Dette skjer alt fra ca 1-20% av operasjonene ved DSAEK, avhengig av hvor erfaren kirurgen er. Da må man installere luft på nytt.

*Avstøtning, se under

*Steroidutløst glaukom som følge av kortinsondråper.  Dette må behandles med trykksenkende dråper og evt raskere nedtrapping av steroider i samråd med operatør/behandlende sykehus.

Kontroller

Som regel sees pasienten første postoperative dag, etter 1 uke og etter noen uker. Deretter sjeldnere, gjerne hver 2.-3. mnd første året. Suturene fjernes ofte etter 1 måned, men trenger ikke tas. Alle hornhinnetransplanterte må følges av øyelege resten av livet, kontrollintervallet kan variere.

Medisinering

*Kortinsondråper i kombinasjon med antibiotika hyppig først ukene, deretter går man over til rene kortisondråper.  Dråpene trappes som regel gradvis ned over en periode på ca 9-12 måneder postoperativt.

Postoperativt forløp

Synet kommer seg ofte gradvis over en periode på ca 3 mnd etter operasjonen. Noen pasienter ser mye bedre, avhengig av visus preoparativt, allerede etter få uker. Briller kan tilpasses etter 3 mnd. Ved nyoppstått rødt øye eller tåkete syn er det viktig at pasienten ses av øyelege samme dag eller dagen etter da det kan være snakk om avstøtningsreaksjon.

Avstøtningreaksjon

Kan komme når som helst, men er uvanlig den første tiden da man står på relativt mye steroider lokalt. Som regel ved nedtrapping eller etter seponering av steroider. Skal behandles med timesdrypp steroider dagtid og evt salve til kvelden.  Noen ganger behov for systemiske steroider. Behandlingen bør styres av operatør/behandlende sykehus.