Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

1.2 Akutte prosedyrer

1.2.3 Torakocentese og torakaldren

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Thore Henrichsen

Torakocentese med venflon

Indikasjoner

Nødprosedyre ved overtrykkspneumothoraks og pneumothoraks på overtrykksventilerte pasienter. Ved klinisk påvirket pasient, ikke vent på røntgen-bilde!

Utstyr

Desinfeksjonsvæske (Klorheksidinsprit), sterile tupfere, grovkalibret venflon, 20 ml sprøyte.

Fremgangsmåte

Innstikksted for nødtorakocentese er 2. interkostalrom, i midt-klavikulærlinjen.

Gjør først feltet sterilt. Gå vinkelrett på huden umiddelbart ovenfor tredje ribbe. Fest sprøyten til venflonen. Stikk ned til pleurahulen mens du konstant aspirerer. Kan luft aspireres, trekk ut mandrengen, mens du lar venflonen ligge. Slik lager du en vei fra pleurahulen til fri luft. Husk at trykket i pleurahulen normalt er negativt, så hvis du har en selvpustende pasient, uten trykkpneumothoraks, vil fri kommunikasjon til luft føre til en økning av pneumothoraksen. Ved pneumothoraks skal det så straks legges torakaldren (se nedenfor), behold venflonen in situ mens dette gjøres.

NB: Overnevnte prosedyre kan i seg selv skape pneumothoraks. Kontroller derfor alltid med rtg. thorax.

Torakaldren

Indikasjoner

Pneumothoraks, hemothoraks og pleuraeffusjon

Utstyr

Desinfeksjonsvæske (Klorheksidinsprit), sterile tupfere, munnbind, sterile hansker og frakk. Sterilt dekketøy, sutur, steril skalpell, suturholder, saks og buet arteriepinsett. Torakaldren (se størrelse nedenfor). Torakal drenasjeenhet. Avklemmingstang og steril tape. Utstyr til lokalbedøvelse. Medikamenter til smertedempning (i.v. morfin eller fentanyl eller annet opioid). Ev. også sedasjon (for eksempel i.v. midazolam).

Fremgangsmåte

Innstikksted for torakaldren er alltid rett ovenfor ribben.

  • Ved pneumothoraks stikker man vanligvis i 5. interkostalrom, i fremre eller midtre aksillærlinje. Drenet rettes framover og oppover.
  • Ved hemothoraks/pleuraeffusjon stikker man i 5.-7. interkostalrom, i midtre eller bakre aksillærlinje. Drenet rettes bakover og nedover. 

Se på avstandsmarkering på drenet slik at du vet hvor langt det skal inn før det legges inn. Gi først smertestillende evt også sedasjon. Gjør deg og feltet sterilt, kle området rundt innstikkstedet med sterilt tøy. Sett lokalbedøvelse, også i dybden mot periost, og ned mot pleura. Lag snitt i huden tilsvarende et interkostalrom nedenfor der drenet skal inn i pleurahulen. Snittet skal være stort nok til at drenet passerer uhindret. Disseker deg med finger eller buet arteriepinsett, først mot ribben, deretter inn til pleurahulen.

Husk at trykket i pleurahulen normalt er negativt, slik at du nå kan gjøre en pneumothoraks større på en pasient som ikke er overtrykksventilert. Før forsiktig torakaldrenet inn i god posisjon. Unngå at trokaren kommer inn i pleurahulen ved at denne trekkes langsomt ut fra drenet mens du samtidig skyver drenet inn. Hvis selve drenet har flere hull, sikre deg at alle hull ligger godt inne i pleurahulen. Straks trokaren er fjernet festes drenet til drenasjeenheten. Suturer med tobakkspung-sutur i huden rundt drenet, deretter med samme sutur i en ring rundt drenet 2–3 cm fra huden. Dekk til stedet med steril tape. Sjekk drenposisjon med røntgenthoraks.

Drenstørrelse

Pasientens vekt (kg)

< 3

3–12

8–15

16–40

>40

Drenstørrelse
(French)

8–10

10–12

12–16

16–20

20–24

Ved hemothorax eller pleuraeffusjon kan det være ønskelig å bruke et dren med størrelse tilsvarende en vektklasse høyere.

Ved en hemothorax kan det ligge betydelige mengder av blod i pleurahulen, det anbefales derfor at en gjør klar væske evt. infunderer væske før drenet legges inn slik at en unngår alvorlig hypotensjon.

Litteratur

  1. Advanced Life Support Group. Advanced Paediatric Life Support. The Practical Approach 5th edition. 2011.
  2. Placement and management of thoracostomy tubes. UpToDate. April 2013

Prosedyrer og verktøy

 

Publisert 1998: Thore Henrichsen

Revidert 2006: Thore Henrichsen