Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

1. Akutte prosedyrer og tilstander inkludert ulykker

1.4 Brief resolved unexplained event (BRUE, tidligere ALTE)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Kristine Kjer Byberg, Joakim Revheim, Marte Dunserud Rua og Kristina Wikjord Dreiås

Bakgrunn

Begrepet Apparent Life Threatening Event (ALTE) har nå blitt erstattet med Brief resolved unexplained event (BRUE).

Se tabell 1 for de viktigste forskjellene:

Tabell 1

VariablerBRUEALTE
Alder< 1 årIkke definert
Hvem definerer symptomeneKlinikerOmsorgsgiver
FargeEpisoder med blekhet eller cyanoseAlle farger
PustemønsterAlle unormale endringerApné
TonusTydelig endring i muskeltonus; Hypo- eller hypertoniAlle endringer i muskeltonus
Kvelning eller brekningIKKE et symptomSymptom
ReaksjonEndret reaksjonsnivåIKKE et symptom


Symptomer og funn

BRUE defineres som en episode hos et barn < 12 måneder med

 1. Varighet < 1 minutt (vanligvis 20–30 sekunder)
 2. Akutt debut med påfølgende total remisjon av symptomer og funn
 3. Karakterisert av ≥1 av følgende
  • Cyanose eller blekhet
  • Fraværende, redusert eller unormal pusting
  • Markert endring i tonus (hyper- eller hypotoni)
 4. Andre identifiserbare, medisinske årsaker er ekskludert

Diagnostikk og utredning

Håndtering av en slik episode skal ha hovedfokus i å bestemme om den skyldes en identifiserbar, medisinsk årsak og vurdere faren for residiv.

Viktige differensialdiagnoser

 • Luftveier: Obstruksjon, inhalert fremmedlegeme, laryngospasme, medfødte anomalier, infeksjon
 • Kardielle: Medfødt hjertesykdom, karring, arrytmi, forlenget QTc-tid
 • Abdominale: Invaginasjon, inkarserert hernie, testistorsjon
 • Infeksjon: Kikhoste, sepsis, pneumoni, meningitt
 • Metabolske tilstander: Hypoglykemi, hypokalsemi, hypokalemi, andre medfødte metabolske sykdommer
 • Toksiner/medikamenter/forgiftninger: Aksidentell eller ikke-aksidentell
 • Påført skade

Anamnese bør inneholde primært førstehåndsinformasjon fra noen som observerte barnet under eller rett etter episoden. Anamnese bør inneholde:

 1. Beskrivelse av episoden
  • Kvelning, brekninger
  • Pustemønster: Vanskeligheter med å puste, pauser, apnéer
  • Farge og fargedistribusjon: Normal, cyanose, blekhet, rødme (plethora)
  • Uro
  • Bevissthetsnivå: reagerer på lyd, berøring eller lys/visuell stimuli
  • Tonus; Hypotoni, hypertoni eller normal
  • Bevegelse (inkl øyne); repetitiv, målbevisst
 2. Omgivelser og tilstand før episoden
  • Våken eller søvn
  • Relasjon mellom episode og matinntak og tidligere tilfeller av oppkast/gulping
  • Leie; ryggleie, mageleie, sideleie
  • Omgivelser; samsoving, egen seng, temperatur, sengetøy/-klær
  • Fremmedlegeme i nærheten som kan fremprovosere kvelning
 3. Etter episoden
  • Varighet
  • Remisjon; selvlimiterende, reposisjonert, stimulert, munn til munn og/eller brystkompresjoner
 4. Annen informasjon
  • Andre sykdommer eller lignende episoder
  • Foregående sykdom eller andre syke nærkontakter
  • Tilfeller av plutselig død eller alvorlig sykdom i barneår i familien
  • Medikamentbruk og tilgjengelige medikamenter i hjemmet
  • Sosiale forhold; foreldre, psykososial vurdering

Fullstendig klinisk undersøkelse skal gjøres på alle.

Risikovurdering

Det er vanlig at man ikke finner en spesifikk årsak etter utredning og observasjon i en periode. De vanligste årsakene er antatt å være refluks, overdrevne luftveisreflekser ifm matinntak og økt luftveissekret i øvre luftveier.

Hvis symptomene har gått i total remisjon, klinisk undersøkelse avdekker kun benigne funn og klinikken tilfredsstiller kriteriene for BRUE, kan man risiko-stratifisere barnet.

En lavrisiko-BRUE kjennetegnes av at det ikke foreligger noen bekymringsverdige forhold ved anamnese og klinisk undersøkelse OG alle av de følgende:

 • Alder > 60 dager
 • Født ved GA ≥ 32 uker og korrigert GA ≥ 45 uker
 • Ingen HLR av trent helsepersonell ble gitt
 • Første episode
 • Varighet av episode < 1 minutt

En lavrisiko-BRUE skyldes trolig ikke en alvorlig underliggende tilstand og sannsynligheten for residiv er lav.

En lavrisiko-BRUE krever ingen supplerende undersøkelser. Hvis episoden ikke tilfredsstiller BRUE-diagnosen i det hele tatt skal man gjøre supplerende undersøkelser etter hva som ansees hensiktsmessig basert på symptomer, kliniske funn og liste over differensialdiagnoser.

Høyrisiko-BRUE er BRUE som ikke fyller kriteriene for lavrisiko-BRUE.

Behandling og oppfølging

Hvis barnet krever akuttbehandling, tilfredsstiller barnet ikke kriteriene for en BRUE.

 1. Direkte behandling avhenger av årsak.
 2. Det er viktig å anerkjenne at slike BRUE er veldig skremmende for familien, og foreldre sitter ofte igjen med følelsen av at barnet deres nesten døde. Dette krever en nøye gjennomgang av hendelsen med omsorgspersoner.
 3. Barn med lavrisiko-BRUE kan trygt sendes hjem hvis foreldre føler seg trygge på at de kan ta seg av barnet hjemme. Disse bør ha en tidlig medisinsk oppfølging poliklinisk, helst av samme lege. I praksis blir mange av disse barna i lavrisiko-gruppen lagt inn til observasjon og trygging av foreldre nettopp grunn da episoden var såpass skremmende.
 4. Barn med høyrisiko-BRUE kan ha en benign tilgrunnliggende årsak, men da risikoen for residiv og/eller en alvorlig tilgrunnliggende årsak er høyere, bør de innlegges for observasjon med pulsoksymetri og evt telemetri hvis mistanke om arytmi.
brue

Samhandling

Informasjon til helsestasjon og fastlege ang videre oppfølging.

Referanser og litteratur

 1. Corwin MJ, et. al. «Acute events in infancy including brief resolved unexplained event (BRUE)”. Oppdatert mai 2021. Tilgjengelig fra www.uptodate.com
 2. The Royal Children's Hospital Melbourne. “Brief Resolved Unexplained Event (BRUE)”. Oppdatert juli 2020. Tilgjengelig fra https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Brief_Resolved_Unexplained_Event_BRUE/
 3. Tieder JS, et al. Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life-Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk Infants. Pediatrics. 2016;137: e20160590.
 4. Arane K, et. al. Brief resolved unexplained event: New diagnosis in infants. Can Fam Physician 2017; 63: 39-41.

 

Publisert 1998: Britt Torunn Skadberg, Carl Lindgren og Jens Grøgaard

Revidert 2007: Britt Torunn Skadberg og Jens Grøgaard

Revidert 2013: Britt Torunn Skadberg og Jens Grøgaard