Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Amputasjoner

Normal gange og ganganalyse

Sist faglig oppdatert: 04.04.2024

Jette Schack

For å kunne vite hva som er patologisk gangfunksjon må man først vite hva som er normal gangfunksjon. «Normal» gangfunksjon er ikke et absolutt begrep, men er en kompleks og sammensatt funksjon som påvirkes av mange faktorer. Gangfunksjon faller inn under aktivitet i ICF- modellen (1) og ut i fra denne modellen kan man si at en persons gangfunksjon er et resultat av en dynamisk interaksjon mellom kroppsfunksjoner/-strukturer, aktiviteter, deltakelse, personlige faktorer, omgivelsene samt helse (1). Det vil med andre ord si at alle variabler som beskriver gangfunksjon kan bli påvirket av for eksempel alder, kjønn, høyde, vekt, leddbevegelighet, muskelstyrke, vaner, klær, sko (2). Dessuten vil de kontekstuelle faktorene gi viktig informasjon om hvordan pasienten fungerer i sine omgivelser.

Sentrale begreper ved ganganalyse

Tre sentrale begreper ved ganganalyse er

  • Gangsyklus
  • Kinematikk
  • Kinetikk

En gangsyklus er fra det øyeblikk foten treffer underlaget til den samme foten treffer underlaget igjen (2). Steglengde (step length) er lengden fra høyre fot treffer underlaget til venstre fot treffer underlaget, mens skrittlengde (stridelength) er lengden fra venstre fot treffer underlaget til venstre fot igjen treffer underlaget (2). Kinematikk er en kvantitativ beskrivelse av stilling og bevegelse i ledd og kroppssegmenter (f.eks. graden av knefleksjon gjennom gangsyklus) uten å ta hensyn til de krefter som forårsaker bevegelsene. Kinetikk er læren om effekten av krefter og momenter (kraft multiplisert med vektarm) som produserer bevegelse (3, 4).

Standfase og svingfase

Overordnet deles gangsyklusen inn i standfase og svingfase. Når vi definerer gangsyklusen som 100% utgjør standfasen 60% og svingfasen 40%. Standfasen er den delen av gangsyklusen hvor vi har kontakt med underlaget og den deles inn i dobbel standfase, når begge føttene er nede på underlaget, og enkel standfase, når en fot er nede på underlaget. Det er to doble standfaser i en gangsyklus som begge tilsvarer 10%. Den enkle standfasen er like lang som svingfasen på motsatt ben, det vil si 40% (3). Ved en ganganalyse kan man oppsummert si at under standfasen er det viktig å vurdere standbenets stabilitet og under svingfasen er det viktig å vurdere om det er adekvat fotklarering.

Mer detaljert deles gangsyklusen inn i perioder og i litteraturen brukes ulike nomenklatur for å beskrive disse perioder. Perry et al. (3) sin nomenklatur er mye brukt i litteraturen. Her deles standfasen inn i 5 perioder; «initial contact», «loading response», «mid stance», «terminal stance», «pre swing» og svingfasen deles inn i 3 perioder; «initial swing», «mid swing» og «terminal swing». For detaljert beskrivelse av disse periodene henvises til Perry et al. (3).

Referanser

1. Organization WH. International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: World Health Organization; 2001.
2. Whittle MW. Gait analysis: an introduction: Butterworth-Heinemann; 2014.
3. Perry J, Burnfield JM. Gait analysis. Normal and pathological function 2nd ed. California: Slack. 2010.
4. Lofterød B, Terjesen T, Skaaret I. Ganganalyse-nytt diagnostisk hjelpemiddel. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2005.

Ressurser

Lenke til fulltekst av Lofterød et al.s artikkel i Tidsskriftet: PDF
Lenke til nettstedet Physiopedia Gait

Jette Schack er spesialfysioterapeut og PhD og arbeider ved Sophies Minde Ortopedi AS.