Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ortopediske hjelpemidler

Funksjonsforbedrende ortoser ved nevrologiske lidelser

Sist faglig oppdatert: 03.04.2024

Ottar Berg

Tilpasning av ortoser ved nevrologiske lidelser gjøres i samarbeid mellom pasient, lege, ortopediingeniør og fysioterapeut. Vurder funksjon i relevant aktivitet, sett opp relevante mål og gjør tilhørende veivalg for ortosetilpasning. For alle ledd eller kroppsregioner gjelder følgende:

 • Beskriv feilstilling
  • Hvilke muskler påvirker stillingen av leddet? Kontraktur?
 • Lokale triggere som gir smerter eller tonusendring?
  • Hud, negl, ledd, sene, sår, ødem, trykk fra sko eller ortose, trykkmerker?
 • Behov for ytterligere kartlegging?
  • Røntgen, UL, MR av ledd eller bløtdeler? Ganganalyse? Osteosyntesemateriale?
 • Er spesifikke tiltak aktuelle?
  • Smertebehandling, spasmolytikum, involvering av ortoped mht. kontraktur?

Forslag til videre lesning

Nito Ortopedi - Arbeidsutvalg for retningslinjer for ortoser til barn med MMC. (2019). Anbefalte retningslinjer: Ortosetilpasning til barn og ungdom med ryggmarksbrokk. https://www.nito.no/contentassets/5d610a34105a41e785fcc5b2b5693cfe/ortosetilpasning-til-barn-og-ungdom-med-ryggmargsbrokk.pdf

Ottar Berg er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og overlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på sykehuset Telemark.