Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Spastisitet i arm

Sist faglig oppdatert: 14.12.2022

Kristin Østlie

Typiske spastisitetsmønstre og vanlige problemstillinger

Typiske spastisitetsmønstre i arm er fleksjon av fingrene 2-5, fleksjon, opposisjon og adduksjon av tommelen, fleksjon i håndleddet, fleksjon i albuen, pronasjon av underarmen og adduksjon og innadrotasjon i skulderen. I tillegg har en del pasienter plagsom spastisk ekstensjon i skulderen eller problemer med å få armen opp og fram.

De vanligste problemstillingene er nedsatt funksjon, smerter, fukt og lukt, problemer med stell / hygiene, problemer med på- og avkledning, kontrakturutvikling og problemer knyttet til utseende og feilstillinger. En fellesnevner er redusert livskvalitet.

Aktuelle muskler

Behandling med botulinumtoksin A (BoNT-A) er førstevalg ved fokal, multifokal og segmental spastisitet (1). Medikamentet settes intramuskulært og gir dermed mulighet for målrettet behandling av symptomgivende muskulatur. Sikker og effektiv BoNT-A behandling forutsetter bruk av instrumentell veiledning i form av ultralyd, muskelstimulator (EMS) eller elektromyografi (EMG) (2). I dette kurset har vi fokus på ultralydveiledet BoNT-A behandling, med vekt på praktisk trening.

De vanligste musklene som behandles i arm, hånd og skulder er de lange fingerfleksorene, thenarmuskulaturen, de små håndmusklene, håndleddsfleksorene, albuefleksorene, pronator teres og de store skuldermusklene pectoralis major, teres major og latissimus dorsi. I tillegg kan det være aktuelt å behandle triceps brachii. Hvilke muskler man behandler i det enkelte tilfellet avhenger av pasientens symptomer, kliniske funn og pasientens målsetting for behandlingen.

De lange fingerfleksorene er fleksor digitorum superficialis (FDS), fleksor digitorum profundus (FDP) og fleksor pollicis longus (FPL). De aktuelle håndleddsfleksorene er fleksor carpi radialis (FCR) og fleksor carpi ulnaris (FCU), mens palmaris longus er svak og også kan mangle. Albuefleksorene er biceps, brachialis og brachioradialis. De små håndmusklene består av de dorsale og palmare interossene og lumbrikalene. I thenar er det mest aktuelt å behandle fleksor pollicis brevis, opponens pollicis og adduktor pollicis. 

Systematisk oversikt over hvordan man kan finne de vanligste musklene i arm, hånd og skulder med ultralyd

En systematisk oversikt over hvordan man med ultralyd kan finne de vanligste musklene aktuelle for BoNT-A behandling i arm, hånd og skulder finner du som PDF her: 
Spastisitet i arm - ultralydveiledning

Anbefalte oppslagsverk

  1. Wolfgang Jost. Pictorial Atlas of Botulinum toxin Injection. Dosage. Localization. Application. Quintessence Publishing. Second edition 2012.
  2. Munich Ultrasound Course

 

Referanser

  1. Dansk neurologisk National Behandlings Vejledning: Behandling af spasticitet med botulinumtoxin (2022). (Accessed 14.12.22)
  2. Grigoriu A-I, Dinomais M, Rémy-Néris O, Brochard S. Impact of Injection-Guiding Techniques on the Effectiveness of Botulinum Toxin for the Treatment of Focal Spasticity and Dystonia: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil 2015 Nov:96(11):2067-78.e1. Epub 2015 May 14.

 


Kristin Østlie er ph.d. og avdelingsoverlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF (SIHF), der hun også er medisinsk faglig ansvarlig for spastisitetspoliklinikken. Hun holder årlig flere kurs og workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med botulinumtoksin A.

Se også sammendragene «Spastisitet i ben - klinikk», «Spastisitet i ben - ultralyd», «Ultralydveiledede injeksjoner: Tips og injeksjonsteknikk» og «Ultralydveiledede injeksjoner: Hygiene og antitrombotisk terapi».