Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Spastisitet i ben - ultralyd

Sist faglig oppdatert: 20.01.2024

Kristin Østlie

Innledning

Behandling med botulinumtoksin A (BoNT-A) er førstevalg ved fokal, multifokal og segmental spastisitet (1,2).Medikamentet settes intramuskulært og gir dermed mulighet for målrettet behandling av symptomgivende muskulatur. Sikker og effektiv BoNT-A behandling forutsetter bruk av instrumentell veiledning i form av ultralyd, muskelstimulator (EMS) eller elektromyografi (EMG) (3-5). Ved behandling av spastisitet i ekstremitetene gir bruk av UL best behandlingsresultat, med EMS på en god andreplass (5). BoNT-A behandling med kun manuell nåleplassering gir svært lav treffsikkerhet, og bør unngås (6). I praksis brukes ofte en kombinasjon av flere instrumentelle veiledningsmetoder, f.eks. UL og EMG/EMS.

Systematisk oversikt over hvordan man kan finne de vanligste musklene i legg, fot, lår og hofte med ultralyd

Typiske spastisitetsmønstre i ben og tilhørende muskler er beskrevet i sammendraget «Spastisitet i ben - klinikk». Hvilke muskler man behandler i det enkelte tilfellet avhenger av pasientens symptomer, kliniske funn og pasientens målsetting for behandlingen. I dette sammendraget gis en systematisk oversikt over hvordan man med ultralyd kan finne de vanligste musklene aktuelle for BoNT-A behandling i legg, fot, lår og hofte. Oversikten finner du som PDF her: Spastisitet i ben - ultralydveiledning

Anbefalte oppslagsverk

  1. Wolfgang Jost. Atlas of Botulinum toxin Injection. Dosage. Localization. Application. Quintessence Publishing.
  2. Munich Ultrasound Course

Referanser

  1. Dansk neurologisk National Behandlings Vejledning: Behandling af spasticitet med botulinumtoxin (2022).
  2. Biering-Sørensen, B., Stevenson, V.L., Bensmail, D., Grabljevec, K., Martinez Moreno, M., Pucks-Faes, E., Wissel, J., Zampolini, M. European expert consensus on improving patient selection for the mangament of disabling spasticity with intrathecal baclofen and/or botulinum toxin type A. J Rehabil Med 2021;53:jrm00236
  3. Grigoriu A-I, Dinomais M, Rémy-Néris O, Brochard S. Impact of Injection-Guiding Techniques on the Effectiveness of Botulinum Toxin for the Treatment of Focal Spasticity and Dystonia: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil 2015 Nov:96(11):2067-78.e1. Epub 2015 May 14.
  4. Chan AK, Finlayson H, Mills PB. Does the method of botulinum neurotoxin injection for limb spasticity affect outcomes? A systematic review. Clin Rehabil 2017 Jun; 31:713-21
  5. Asimakidou E, Sidiropoulos C. A Bayesian Network Meta-Analysis and Systematic Review of Guidance Techniques in Botulinum Toxin Injections and Their Hierarchy in the Treatment of Limb Spasticity. Toxins 2023, 15(4), 256. DOI: 10.3390/toxins1504256
  6. Schnitzler A, Roche N, Denormandie P, Lautridou C et al. Manual needle placement: accuracy of botulinum toxin A injections. Muscle Nerve 2012 Oct;46(4):531-4.


Kristin Østlie er ph.d. og avdelingsoverlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF, der hun også er medisinsk faglig ansvarlig for spastisitetspoliklinikken. Hun er styreleder for NFDS Norsk Forening for Dystoni og Spastisitet, leder av Norsk fagnettverk for spastisitet og medlem av styregruppen for SkanDySpas (Skandinavisk utdanningsforening for dystoni og spastisitetsbehandling), og holder årlig flere kurs og workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med botulinumtoksin A.

Se også: