Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Spastisitet i ben - ultralyd

Sist faglig oppdatert: 14.12.2022

Kristin Østlie

Innledning

Behandling med botulinumtoksin A (BoNT-A) er førstevalg ved fokal, multifokal og segmental spastisitet (1). Medikamentet settes intramuskulært og gir dermed mulighet for målrettet behandling av symptomgivende muskulatur. Sikker og effektiv BoNT-A behandling forutsetter bruk av instrumentell veiledning i form av ultralyd, muskelstimulator (EMS) eller elektromyografi (EMG) (2). I dette kurset har vi fokus på ultralydveiledet BoNT-A behandling, med vekt på praktisk trening.

Systematisk oversikt over hvordan man kan finne de vanligste musklene i legg, fot, lår og hofte med ultralyd

Typiske spastisitetsmønstre i ben og tilhørende muskler er beskrevet i sammendraget «Spastisitet i ben - klinikk». I dette sammendraget gis en systematisk oversikt over hvordan man med ultralyd kan finne de vanligste musklene aktuelle for BoNT-A behandling i legg, fot, lår og hofte. Oversikten finner du som PDF her: Spastisitet i ben - ultralydveiledning

Anbefalte oppslagsverk

  1. Wolfgang Jost. Pictorial Atlas of Botulinum toxin Injection. Dosage. Localization. Application. Quintessence Publishing. Second edition 2012.
  2. Munich Ultrasound Course

Referanser

  1. Dansk neurologisk National Behandlings Vejledning: Behandling af spasticitet med botulinumtoxin (2022). (Accessed 14.12.22)
  2. Grigoriu A-I, Dinomais M, Rémy-Néris O, Brochard S. Impact of Injection-Guiding Techniques on the Effectiveness of Botulinum Toxin for the Treatment of Focal Spasticity and Dystonia: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil 2015 Nov:96(11):2067-78.e1. Epub 2015 May 14.

 

Kristin Østlie er ph.d. og avdelingsoverlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF, der hun også er medisinsk faglig ansvarlig for spastisitetspoliklinikken. Hun holder årlig flere kurs og workshops i behandling av spastisitet, med vekt på ultralydveiledet injeksjonsbehandling med botulinumtoksin A.

Se også sammendragene «Spastisitet i ben - klinikk», «Spastisitet i arm», «Ultralydveiledede injeksjoner: Tips og injeksjonsteknikk» og «Ultralydveiledede injeksjoner: Hygiene og antitrombotisk terapi».