Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hofte og kne - ultralyd

Sist faglig oppdatert: 15.01.2024

Simen Haugen

Innledning

Ultralydundersøkelsen kan være et godt supplement til anamnese og klinisk undersøkelse ved en rekke tilstander i hofte- og kneregionen, se sammendraget Vurdering av hofte.

De vanligste vevsstrukturene som gir patologi i hofte og kne

I vedlagte PDF finner du probeplassering og normalfunn av de vanligste vevsstrukturene i regionen: Bilder hofte og kne

Anbefalt nettsider og oppslagsverk

Referanser

  • Textbook on Musculoskeletal Ultrasound”;  Bolvig, Fredberg, Rasmussen ( Munksgaard Danmark)

 

Simen Haugen er overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold HF.