Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.6 Bemanning

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Bemanningskrav - pleiefaktor

Det må vurderes i hvert tilfelle hvilke barn som krever fastvakt (sykepleier kontinuerlig tilstede), og hvilke barn som kan forlates i kortere perioder med ekstern overvåkning.

Det finnes internasjonale anbefalinger for pleiefaktor 0,5 for barneovervåkningspasienter, dvs. én sykepleier per to pasienter (11).

Basert på norske forhold med små avdelinger, høy andel pasienter som må smitteisoleres, mer utbredt bruk av HFNC/CPAP, samt lite bruk av pleieassistenter, anbefales en pleiefaktor på 0,8.

Bemanning ved BO

Tabell 4

Krav til legebemanning

Krav til sykepleiebemanning

På dagtid bør spesialist i barnemedisin med overvåkningserfaring være tilstede for visitt og vurderingerPå små avdelinger kan det være tilstrekkelig med én barnesykepleier, ev. svært erfaren sykepleier til stede til enhver tid
 Kompetent bakvakt bør kunne være tilstede innen 30 minutter hele døgnetPå avdelinger med > 15 sengeplasser totalt, bør det være to barnesykepleiere, ev. andre erfarne sykepleiere til stede til enhver tid
 Vakthavende lege til stede bør minimum ha gjennomgått SIM-trening, MTU-sertifisering, APLS, og ha erfaring med overvåkningspasienter fra dagtidsvirksomhetVed tre eller flere BO-senger bør det være en barnesykepleier, ev. annen erfaren sykepleier «på toppen» av øvrig sykepleierbemanning
 Kompetent anestesilege bør kunne være tilstede innen 30 minutterAlle sykepleiere må være MTU-sertifisert før selvstendig arbeid

Behov for sykepleierbemanning 

Antall senger på BOSykepleieressurs Pleiefaktor (antall pasienter per sykepleier) 

Der det er mulighet for å gå fra pasienten i kortere tidsrom 

Én sengÉn sykepleier kan samtidig ha ansvar for en annen ikke krevende pasient 0,8
To senger på separate romTo sykepleiere som assisterer hverandre 1
To senger på samme romÉn sykepleier trenger assistanse av 0,5 sykepleieressurs 0,75

Ved behov for kontinuerlig tilstedeværelse / fastvakt 

Én seng med fastvaktÉn sykepleier hos pasienten til enhver tid med assistanse av 0,25 sykepleierressurs 0,8
To senger med fastvakt på samme romÉn sykepleier overvåker to pasienter med assistanse av 0,5 sykepleierressurs0,75 
To senger med fastvakt på separate romÉn sykepleier per pasient.
Assistanse av 0,5 sykepleierressurs
 1,25