Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.8 Dokumentasjon

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Det bør føres detaljerte overvåkningskurver.

Kurven bør inneholde mulighet for registrering av vitale parametere kontinuerlig eller hver time, væskeregnskap og behandlingstiltak i forhold til respirasjon og sirkulasjon.

Det bør skrives daglige lege- og sykepleienotater for alle overvåkningspasienter. Notatene kan f.eks. struktureres etter følgende mal:

A / B - Respirasjon

C - Sirkulasjon

D - Nevrologi, Smerte

E - Infeksjon, Metabolisme/ernæring

Plan for neste døgn

Plan for innleggelse og utskrivelse