Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.5 Etablering av faggruppe for barneovervåkning

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Det bør opprettes en lokal faggruppe med ansvar for barneovervåkning ved alle sykehus/foretak med barneavdeling.

Gruppen må bestå av minimum:

 • en spesialist i barnemedisin som oppfyller kompetansekravene (se tabell lenger ned). Bør i tillegg ha relevant erfaring.
 • en barnesykepleier eller nyfødtsykepleier/intensivsykepleier med relevant erfaring
 • en anestesilege med relevant erfaring

Dersom det skal være et overvåkningstilbud som også omfatter kirurgiske barn, må lege fra aktuell(e) opererende spesialitet(er) inkluderes i faggruppen.

Ansvarsområde for lokal faggruppe:

 • faglig ansvar for barneovervåkning ved sykehus/foretak
 • utarbeidelse av kompetanseprogram for sykepleiere og leger
 • tilrettelegging og kvalitetssikring av opplæring/oppdatering
 • organisering av trening på akutte situasjoner (SIM, scenario)
 • MTU-undervisning
 • utarbeidelse/oppdatering av interne prosedyrer
 • utstyrslister for barneovervåkning, inkl. «akutt-tralle» eller «akutt-sekk»
 • rutiner for samhandling med generelt/pediatrisk akutt-team
 • rutiner for overflytting til lokal intensivavdeling eller nærmeste barneintensivavdeling