Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

5. Mage, tarm, lever og ernæring

5.1 Ascites-tapping (ultralydveiledet)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Embjørg Wollen, Runar Almaas og Anniken Bjørnstad Østensen

Indikasjoner

Terapeutisk: Ascites som fører til organsvikt (nyrer, hjerte, lunger) og hvor medikamentell behandling ikke har ført frem.
Diagnostisk: Med tanke på infeksjon og/eller gallelekkasje.

Minstekrav før tapping

  • Hb > 7 g/dl
  • Trombocytter > 70 x 109/l
  • INR ≤ 2,2
  • APTT < 45 sekunder

Undersøkelser i ascitesvæske

Totalprotein, albumin, amylase, bilirubin, gallesyrer, leukocytter, dyrkning, evt cytologi.

Diskuter med eget laboratorium valg av prøveglass

Kontraindikasjon

  • Intestinal obstruksjon
  • Infeksjon i bukvegg

Relativ kontraindikasjon

Tidligere multiple kirurgiske inngrep i abdomen.

Forsiktighet

Generelt bør det vises tilbakeholdenhet med å tappe ascites. Ved gjentatte tappinger fare for tap av komplement og protein. Ved terapeutisk tapping skal det for å sikre sirkulatorisk stabilitet samtidig tilføres albumin- løsning (fortrinnsvis 5%) intravenøst til erstatning for protein tapt via den tappede acsitesvæske (~10 gram albumin for 1 liter tappet ascitesvæske gitt i.v. over 1-2 timer). Raskt fall i intraperitonealt trykk kan hos pasienter med mesenteriale varicer kan føre til blødning.
Overvåkning av vitale funksjoner som O2-metning, puls og blodtrykk hvert 15 minutt under prosedyren, hver time de neste 4 timer.

Teknikk

Ultralydveiledet av kvalifisert radiolog.

Referanse

  • Lane ER. Management of ascites in children. Expert Review of Gastroenterology and Hepatology 2015; 9:1281-1292.

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Jarle Rugtveit

Revidert 2010: Jarle Rugtveit