Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

5. Mage, tarm, lever og ernæring

5.5 Leverbiopsi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Runar Almaas, Anniken Bjørnstad Østensen og Embjørg Wollen

Indikasjon

Utredning/oppfølging av leversykdom.
Prosedyren kan medføre alvorlige komplikasjoner (blødning, ateriovenøs fistel, pneumothorax, gallelekkasje/hemobili, infeksjoner), må ha god begrunnet indikasjon.

Kontraindikasjoner/risikofaktorer

Positiv blødningsanamnese, medikamenter som kan gi økt blødningstendens (platehemmere, lavmolekylært heparin etc), fokale lesjoner, alvorlig anemi, uttalt ascites, lokale infeksjoner, hypotensjon, sterkt redusert allmenntilstand, akutt leversvikt, kronisk nyresvikt, trombocytopeni, dilaterte galleveier.

Minstekrav før biopsi:

  • Hb > 7 g/dl
  • Trombocytter > 70 x 109/l
  • INR ≤ 2,2
  • APTT < 45 sekunder

Må vurdere nytten av biopsi i forhold til blødningsfaren. Ved INR > 1,5 vurderes faktorsubstitusjon før innstikk (diskuter med OUS-RH). Medikamenter som kan gi økt blødningsfare bør seponeres 5-7 dager før biopsi. Hvis man finner indikasjon for leverbiopsi til tross for nylig bruk av platehemmere, bør ferske trombocytter gis i forbindelse med prosedyren.

Før biopsi

Forlik, INR, APTT, Hb, Hct, hvite, trombocytter, CRP, elektrolytter.
Bestille SAG til beredskap ved økt blødningsrisiko.
Faste, innlagt veneflon (beholdes til dagen etter biopsi).
Vurder behov for i.v. væske (husk hypoglykemitendens ved alvorlig leversykdom og ved metabolske sykdommer).
Vurder behov for ferske trombocytter (hvis pas. f.eks har fått acetylsalicylsyre).
Lege informerer pasient og foreldre om prosedyre og blødningsrisiko.

Det skal gjøres ultralydveiledet biopsi i narkose
Biopsien(e) taes av radiolog.
Biopsimaterialet fordeles på en til to plastglass avhengig av indikasjon:

  • 4% formalin (til all lysmikroskopi)
  • 2% glutaraldehyd (til elektronmikroskopi)

Ved mistanke om Wilson sykdom skal prøvematerialet behandles etter egne retningslinjer, kontakt RH på forhånd.

Etter biopsi
Monitorering av puls/BT etter 15, 30, 45, 60 og 120 minutter, deretter x2/vakt til neste dag. Obs respirasjon, hudfarge, magesmerter, bevissthet.
Ligge med høyre side ned og ikke drikke de to første timene etter at biopsi er tatt, deretter vanlig sengeleie til neste dag (ev. rullestol til toalett).

Hb kontroll kl. 20.00 samme kveld og kl. 08.00 neste morgen.

UL kontroll av lever ved magesmerter, Hb fall eller ved mistanke om blødning.
Ved økt blødningsrisiko tas UL dagen etter.

Kan reise hjem dagen etter at biopsi er tatt hvis det hverken er kliniske, radiologiske eller laboratoriemessige tegn til signifikant blødning etter biopsien.

Referanser

  • Dezsofi A et al. Liver Biopsy in Children: Position Paper of the ESPGHAN Hepatology Committee. JPGN 2015; 60: 408-420.
  • Westheim BH et al. Evaluation of risk factors for bleeding after liver biopsy in children. JPGN 2012; 55: 82-87.

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Truls Sanengen

Revidert 2010: Truls Sanengen og Runar Almaas