Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

5. Mage, tarm, lever og ernæring

5.3 Gastrointestinale endoskopier hos barn

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Gøri Perminow, Erling Tjora og Anders Lindgren

Øvre gastrointestinale endoskopier

Diagnostisk øvre endoskopi er den vanligste endoskopiske undersøkelse utført på barn.

Indikasjon

Diagnostisk:

 • Dysfagi
 • Svelgsmerter/besvær ved svelging
 • Intraktabel gastroøsofagal reflux (GØR)
 • Epigastriesmerter av varig karakter
 • Kronisk diare / mistanke om intestinal malabsorbsjon
 • Cøliaki (se kriterier for diagnostikk)
 • Anoreksi
 • Anemi uten forklaring
 • GI blødning / hematemese
 • Kjemisk intoks / Etseskade kartlegge omfang av skade (skopi innen 24 timer grunnet risiko for perforasjon deretter)
 • Uforklarlige brekninger
 • Utredning ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
 • Mistenkt stenose av uklar genese
 • Post transplantasjon lymfoproliferativ sykdom (PTLD) / Graft versus host sykdom (GVHD)
 • Peutz Jeger / annen polyppsykdom
 • Vurdering om det foreligger varicer

Terapeutisk:

 • Anleggelse av endoskopisk gastrostomi eller bytte av denne
 • Fremmedlegeme (batterier, magneter, skarpe el lange objekt)
 • Dilatasjon av stenose / striktur / anastomose
 • Varicebehandling
 • Kontroll etter GI blødning
 • Nedlegging av nasoduodenal / transgastrisk jejunal sonde (TGJ)

Kontraindikasjon

Mistanke om tarmperforasjon.
Forsiktighet ved koagulopatier / lave trombocytter (trc < 50) / forhøyet INR. Dersom biopsier skal tas, skal en koagulopati om mulig korrigeres først. Ved lave trc og sterk indikasjon kan skopi utføres under pågående infusjon med trc.

Forberedelse

Pasienten bør ikke ha pågående infeksjon siden undersøkelsen gjøres i dyp sedasjon eller narkose.
Fastende minst 6 timer for fast føde og 2–4 timer for klare vesker (inkl morsmelk, men ikke morsmelkserstatninger

Utføres

Forslag til utstyr/skop etter alder og størrelse:
<10-15 kg; neonatalt gastroskop 2 rattet (5,5 xp) for diagnostiske prosedyre. Standard gastroskop (9,8/9,9 mm og 2 mm arbeids kanal) for terapeutiske prosedyrer
>15 kg; standard gastroskop (9,8/9,9 mm)

Komplikasjoner

Svært sjelden. Perforasjoner og blødninger kan forekomme. I tillegg kan det forekomme komplikasjoner til anestesi.

Oppfølging etter gastroskopi

Etter diagnostisk gastroskopi, kan pasienten spise og drikke når han/hun er våken og klar.

Etter varicebehandling; strikk/lim; faste 4 timer, deretter flytende klare vesker ut dagen og mat først påfølgende dag.

Utvis forsiktighet også etter inngrepet, ved tvil observer over natten i avdelingen. Dette er invasive prosedyrer og selv om komplikasjonsraten er lav, forekommer dette av og til.

Referanser

 1. Friedt M et al, Eur J of Med Reserach ”An update on pediatric endoscopy ” 2013
 2. Naspghan Guidelines for training in Pediatric Gastroenterology. Leichtner AM et al JPGN jan 2013
 3. Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: ESPGHAN and ESGE Guidelines JPGN sept 2016 ahead of print

Nedre gastrointestinale skopier (Rektoskopi, Ileokoloskopi)

Indikasjoner

Diagnostiske:

 • Utredning / evaluering av inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
 • Akutt eller kronisk kolitt
 • Nedre GI blødning over tid (juvenil polypp, allergiske kolitter, vaskulære malformasjoner)
 • Kronisk diare / uforklarlig malabsorbsjon
 • Uforklarlige intense magesmerter hvor man tenker dette vil ha en verdi (verifisere irritabel tarmsyndrom (IBS) og utelukke inflammasjon)
 • Lymfocytær kolitt
 • Polyposesykdommer (Familiær adenomatøs polypose (FAP), Peutz-Jeger syndrom)
 • Graft versus host sykdom (GVHD) / Post transplantasjon lymfoproliferativ sykdom (PTLD)/ mistanke om virussykdommer ved alvorlig immunsuppressjon, for eksempel etter transplantasjon

Terapeutiske:

 • Polyppektomi
 • Blokking av korte strikturer (IBD)

Kontraindikasjoner

Som for øvre endoskopier. OBS perforasjonsfare ved betydelige kolittforandringer eller langvarig steroidterapi.

Forberedelse og overvåkning

Infeksjonsfrisk grunnet undersøkelse i dyp sedasjon eller narkose. Fastende minst 6 timer for fast føde og 2–4 timer for klare vesker (inkl morsmelk, men ikke morsmelkserstatninger).

Rektoskopi
Engangsutstyr kun i voksen størrelse. Pediatriske rektoskoper som flergangsutstyr. Kan utføres på våken, samarbeidsvillig pasient, dog ofte ønskelig med lett sedasjon. Føres opp 10–15 cm.
Indikasjon: fissurer, rektumforandringer.

Ileocoloskopi og coloskopi

Forberedelse: Pasientene må tømmes før inngrepet. Hvordan dette gjøres varierer noe fra sted til sted og med pasientens alder. Her presenteres 3 alternativer:
Tømming over 4 dager, dag 1; to til fire avføringstabl.(Pursennid®), dag 2; lett lunch, deretter flytende til dag 4 om kvelden hvor man tømmer med saltvannsklyster og påfølgende morgenen vannklyster til det er klart, før undersøkelsen utføres. (flytende føde er uten melk, jevnete supper og jernpreparater.)

Innlagt i avdelingen for tømming; flytende, klare vesker dagen før, evnt med nedleggelse av nasogastrisk sonde og påfølgende tømming med Coloprep® (tørrstoff som blandes i vann, egen bruksanvisning på pakken) eller Laxabon®(1 pose løses opp i 1 liter lunkent springvann):

> 30 kg: 4 liter
20-30 kg: 3 liter
< 20 kg: Vurderes individuelt, men som regel 100 ml/kg over 6 timer

Tømming hjemme; godkjent >1 år, kanskje egnet >3-5 år da stort inntak av flytende veske er påkrevet for godt resultat. Velegnet fra (8)-10 år. Dagen før undersøkelsen:

 • spise en lett frokost og deretter kun KLARE væsker fram til etter koloskopien.
 • tømming med  Natriumpikosulfat, magnesiumoksid; Picoprep®  to doseposer. 
  • Første dosepose ca kl 12
  • Andre dosepose ca kl 18 
 • Gi følgende mengde avhengig av barnets alder:
  • 5-9 år : ½ dosepose løses i 100 ml vann
  • 10-12 år: ¾ dosepose løses i 150 ml vann
  • >12 år : 1/1 (hele posen) løses i 150 ml vann
 • La barnet deretter DRIKKE et stort glass med klare vesker (ca 250 ml) HVER TIME så lenge han/hun er våkent.

Koloskopien bør utføres i full narkose da det kan være smertefullt, teknisk vanskelig og tidkrevende.

Hvem utfører med hvilket utstyr:

CO2 anbefales (ikke romluft) pga mindre smerter og ubehag etterpå.

Forslag til utstyr/skop etter alder og størrelse:

5-8 kg/<6 mnd; neonatalt koloskop (”XP” ca 9mm) / ev pediatrisk gastroskop (ca 5-6mm)
<10 kg/<1 år; <=5-6mm gastroskop/standard gastroskop (10 mm)/neonatalt (pediatrisk) koloskop (9/11-12 mm)
>10 kg/>1 år; barnekoloskop (11-12 mm)
>15 kg/>3 år; barne- eller voksen koloskop (11-13 mm) 

Komplikasjoner

Uvanlig, men perforasjon med påfølgende peritonitt, samt blødning kan forekomme. I tillegg komplikasjoner knyttet til anestesi.

Oppfølging etter endoskopi

Pasienten kan drikke når hun/han er våken og klar. Dersom pasienten ikke er kvalm, kan mat også tilbys.
Etter polyppektomi; flytende klare vesker ut dagen, mat/fast føde dagen etter.
Ved økende blødninger og eller magesmerter og feber skal sykehuset kontaktes og komplikasjoner mistenkes.

Referanser

 1. Friedt M et al, Eur J of Med Reserach ”An update on pediatric endoscopy ” 2013
 2. Naspghan Guidelines for training in Pediatric Gastroenterology. Leichtner AM et al JPGN jan 2013
 3. Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: ESPGHAN and ESGE Guidelines JPGN sept 2016 ahead of print

Kapselendoskopi

Tidkrevende og relativt sett kostbar undersøkelse. Hos barn bruker man plassere kapselen i distale del av duodenum ned mot Treitzke ligament for å sikre at man får filmet gjennom tynntarmen i løpet av de 8 timene kapselen er aktiv.
Selve kapselen forsvinner i toalettet, utstyret som er festet på kroppen til pasienten leveres dagen etter undersøkelse.

Grunnet kapselens størrelse kan det være en begrensning å få kapselen ført ned igjennom øvre sfinkter. Nedre vektgrense er ca 8-10 kg.

Indikasjon

Kun på selekterte pasienter.

 • blødningsfokus
 • sterk mistanke om Crohn uten funn ved gastro- og koloskopi
 • tynntarmstumor

Forberedelse

Kapselen er relativt stor (ca 2,5 x0,7 cm)
Forhånds tømming feks ½ dosering som til koloskopi (for eksempel en av picoprep dosene med flytende veske tilsvarende)

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Gøri Perminow

Revidert 2010: Gøri Perminow