Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

5. Mage, tarm, lever og ernæring

5.11 Kolikk hos spedbarn

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Ketil Mevold og Ketil Størdal

Bakgrunn

Definisjon på kolikk hos spedbarn:

Perioder av gråt som varer

 • > 3 timer per dag
 • > 3 dager per uke

hos et ellers friskt barn som er < 3 måneder gammel ved debut av symptomer.

I forskningsmessig sammenheng krever en gjerne en varighet av symptomer på >3 uker i tillegg.

Det er ingen forskjell i forekomst mellom jenter og gutter, barn ernært på morsmelk eller morsmelktillegg, eller mellom premature barn og fullbårne barn. Plagene når vanligvis et maksimum rundt 6 ukers alder, og deretter avtar symptomene gradvis frem til 3–4 mnd. hvor plagene vanligvis opphører.

Prevalensen spriker fra 8–40 %. En større studie med >8000 spedbarn viste prevalens på 17-25 % hos spedbarn < 6 uker, 11% hos spedbarn 8-9 uker og 0,6% hos spedbarn 10-12 uker.

Symptomer og funn

Høyfrekvent, utrøstelig gråt er gjerne fulgt av spenning i magemuskulatur, løfting av hodet, knytting av hender, opptrekking av underekstremiteter og rødme. Plagene er vanligvis mest uttalt på ettermiddag og kveld med en plutselig start og plutselig avslutning av plagene uten noen klar relasjon til hva som ellers skjer rundt barnet.

Luft

Økt mengde luft kan oppstå sekundært til kraftig gråt, men ingen studier viser at luft og distensjon av mage-tarmtrakten er den primære årsaken til gråting. Studier omkring malabsorpsjon av karbohydrater har vært motstridende, og ingen effekt er demonstrert av laktasetilskudd eller diett med lite laktose.

Fødemiddelallergi

Sammenhengen med intoleranse for kumelkprotein er demonstrert i flere studier, og anslagsvis 25 % av barn med kolikk har bedring på diett fri for kumelkproteiner (hydrolysat til barnet eller kumelkfri diett til ammende mødre). En langtidsstudie har vist økt forekomst av atopisk eksem ved 2 års alder, mens en annen studie ikke har vist økt risiko for atopisk sykdom senere i barnealder.

Motilitet

Enkelte forfattere hevder hyperperistaltikk i colon kan forklare symptomene, og dette støttes av effekten av dicyclomin (avregistrert preparat). Studier på sammenhengen med gastroøsofageal reflukssykdom har vist at patologisk refluks finnes hos en liten del av barn med kolikk. Effekten av behandling med protonpumpehemmer er imidlertid ikke overbevisende. Symptomene på reflukssykdom og spedbarnskolikk er relativt like, selv om gråten er mindre intens og andre reflukssymptomer også oftest er til stede ved reflukssykdom.

Ikke-gastrointestinale årsaker

Samspillsproblemer, angst hos omsorgspersoner og mangelfull mestring har vært undersøkt i flere studier. Noen enkel årsak-virkning er vanskelig å påvise metodologisk. Rådgivningsprogrammer har gitt effekt på lik linje med kumelkfri diett. Igjen er det grunn til å anta at dette gjelder en undergruppe av spedbarn.

Diagnostikk og utredning

Diagnosen stilles på bakgrunn av typiske symptomer og sykehistorie. Supplerende undersøkelser vil vanligvis ikke være nyttige eller nødvendige, utover en generell undersøkelse og vurdering av tilvekst.

Behandling og oppfølging

Foreldrestøtte med generell rådgivning.

Informasjon til foreldre om teknikk ved mating, raping etter måltid, trøsteteknikker etc.
Eventuelt avlastning av foreldre.

 • Diettforsøk med kumelkfri diett (mor/barn).
 • Probiotika: En meta-analyse fra 2018 av fire randomiserte studier på Lactobacillus reuteri konkluderer med en signifikant effekt hos barn som ammes. På barn som får morsmelktillegg er derimot effekten ikke påvist. (L. reuteri finnes i Semper dråper)
 • Dimetikon (Minifom®): Effekt på placebonivå og kan ikke anbefales.
 • Kiropraktorbehandling: Effekt på placebonivå.
 • Urteprodukter: Dårlig dokumentert effekt. Fenikkelte frarådes på grunn av innhold av estrogol, som i dyrestudier har vist seg å være kreftfremkallende.
 • Homeopatiske produkter: Ingen dokumentasjon på effekt. Usikkert innhold. Frarådes.
 • Akupunktur: Usikker effekt og kan derfor ikke anbefales.

Symptomene forsvinner hos de fleste spedbarn innen 3-4 måneders alder. Dersom symptomene vedvarer utover >4 md. alder og/eller andre symptomer tilkommer, er utredning nødvendig.

Prosedyrer og verktøy

Referanser

 1. UpToDate: Infantile colic.
 2. Wolke D et al. Systematic Review and Meta-Analysis: Fussing and Crying Durations and Prevalence of Colic in Infants. J Pediatr 2017; 185:55
 3. Dobson D et al. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12:CD004796.
 4. Olafsdottir et al,. Randomized controlled trial of infant colic treated with chiropractic spinal manipulation. Arch Dis Child 2001; 84:138
 5. Sung et al. Lactobacillus reuteri to treat infant colic: A Meta-analysis. Pediatrics 2018; 141: e20171811.
 6. Harb T et al. Infant Colic-What works: A systematic review of Interventions for Breast-fed Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 62:668
 7. Aviner S et al. Use of homeopatic preparation for «infantile colic» and an apparent life threatening event.

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Ketil Størdal

Revidert 2009: Ketil Størdal og Ketil Mevold

Revidert 2013: Ketil Størdal, Ketil Mevold og Edda Olafsdottir