Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

5. Mage, tarm, lever og ernæring

5.23 Enkoprese

Sist faglig oppdatert: 01.01.2010

Niklas Stabel og Claus Klingenberg

Bakgrunn, symptomer og funn

Enkoprese er en tilstand med stadig avføring i undertøyet hos et barn som «normalt» skulle ha kontroll med sin avføring og som ikke har noen tarmlidelse.
Omkring 2 års alderen blir barnet i økende grad bevisst sensoriske reflekser fra endetarmen og derved nevrofysiologisk rede til å bli renslig. De fleste er renslige for avføring innen 3 års alder, og det ansees som unormalt sent å ikke være renslig for avføring etter 4 års alder.
Det skilles mellom primær og sekundær enkoprese. Ved den primære formen har pasienten aldri vært kontinent for avføring. Barn med enkoprese kan utvikle sekundære psykiske plager, med dårlig selvbilde, skam og neglekt. Frustrasjon og engstelse er vanlige problem blant omsorgspersonene.

De tre hovedmønstre/årsaker man ser ved enkoprese er:

 1. Kronisk forstoppelse (se Kronisk obstipasjon)
  Dette er den klart vanligste årsaken til enkoprese hos barn. Den eksterne sfinkter klarer ikke å holde igjen ved økende fekalmasser og løsere avføring som ufrivillig slippes forbi forstoppelsen. Ofte gir det seg utslag i stadige bremsespor i undertøyet.
 2. Ikke-organisk enkoprese
  Enten monosymptomatisk eller som ledd i en del av en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse, atferdsforstyrrelse eller situasjon med omsorgssvikt. Gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal eller nær normal konsistens, på steder som ikke er passende i forhold til individets sosiokultur.
 3. Barn som er psykomotorisk forsinket utviklet
  Hos disse må man forvente at også renslighet for urin/avføring kan ta lenger tid.

Diagnostikk og utredning

Viktigst er å finne ut om barnet har en kronisk forstoppelse som årsak ( > 75–85 %). Viktig å huske at barn med nevrologiske lidelser og barn med utviklings- og adferdsforstyrrelser  også kan ha forstoppelse som årsak til enkoprese. Anamnese og klinisk undersøkelse vil i de aller fleste tilfellene klargjøre dette

Ved mistanke om omsorgssvikt/adferdsforstyrrelser bør barnet henvises riktig instans (ofte BUP).

Behandling og oppfølging

Ved enkoprese sekundært til kronisk forstoppelse vil behandling av forstoppelse være den primære behandlingen.  Det er ofte meningsløst å starte adferdstrening/”dotrening” før forstoppelsen er adekvat behandlet. Prinsipper med positiv forsterkning og motivasjon for at barnet skal oppleve at gradvis mestring er avgjørende, det motsatte kan forverre barnets plager. Muntlig og skriftlig veiledning med mulighet for tett oppfølging er viktig og ofte avgjørende for å lykkes. Dotrening etter hovedmåltidene er ofte tilstrekkelig.  Behandling av barnets forstoppelse bør pågå minst 4–6 måneder.

Behandling av enkoprese sekundært til omsorgssvikt/adferdsforstyrrelser vil ofte kreve langvarig oppfølging/behandling fra BUP.

Prosedyrer og verktøy

Referanser

 1. Burgers R, Benningen MA. Functional nonretentive fecal incontinence in children: a frustrating and long-lasting clinical entity. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2009, 48:S98–S100.
 2. G S Clayden GS, Keshtgar AS, Carcani-Rathwell I, Abhyankar A. The management of chronic constipation and related faecal incontinence in childhood. Arch. Dis. Child. Ed. Pract. 2005;90;58-67
 3. Diseth T. Enkoprese – i et barnepsykiatrisk behandlingsopplegg. Tidsskr Nor Laegeforen. 1993;113:3345-8.

Publisert 2006: Jarle Rugtveit