Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

24 Infusjonsliste – Nyfødt intensiv

Medikamenter/konsentrasjoner markert med gult er ennå ikke programmert i pumpene, skal gjøres ved oppgradering.
Norsk barnelegeforening (NBF) har utarbeidet blandekort for en rekke infusjoner. Der det er aktuelt å bruke disse er dette angitt.  Link: https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/blandekort/Sider/Blandekortliste.aspx

Md forbehold om endringer/oppdateringer.

Medikamentnavn

(konsentrasjoner angitt er programmert på infusjonspumpene)

Konsentrasjon/
volum utblanding

Utblandes i

(fortynningsvæske)

Doserings-enhetKommentar
Aciklovir 5 mg/ml

100 mg/20 ml

(5 mg/ml)

NaCl 9 mg/mlmg/kg/hSe blandekort NBF

Adrenalin

0,02 mg/ml (20 µg/ml)

1 mg/50 ml

(0,02 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt < 1 kg:

”Lav dose” adrenalin (0,05-0,3 µg/kg/min)

Adrenalin

0,04 mg/ml (40 µg/ml)

2 mg/50 ml

(0,04 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt 1-3 kg:

”Lav dose” adrenalin (0,05-0,3 µg/kg/min)

Adrenalin

0,1 mg/ml (100 µg/ml)

2 mg/20 ml

(0,1 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min

Se blandekort NBF

”Høy dose” adrenalin (0,3-1,0 µg/kg/min)

Alteplase 0,2 mg/ml INF

4 mg/20 ml

(0,2 mg/ml)

NaCl 9 mg/mlmg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 7.6
Alteplase 0,2 mg/ml STØT

4 mg/20 ml

(0,2 mg/ml)

mg/kg/h
AmBisome 1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1 mg/ml)

Glukose 50 mg/mlmg/kg/hSe blandekort NBF (amfotericin B)
Amiodarone 5 mg/ml

50 mg/ 10 ml

(5 mg/ml)

Glukose 50 mg/mlmg/kg/hSe blandekort NBF og Metodebok Nyfødt 6.6
BlodNo Concentration (ml)Gis ufortynnetml/h 
Ca-glukonat 9 mg/ml

90 mg/10 ml

(9 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF (Kalsiumglubionat)
Clindamycin 15 mg/ml

150 mg/10 ml

(15 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF (Klindamycin)
Caffeincitrat METN

100 mg/20 ml

(5 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/h 
Caffeincitrat VEDL

100 mg/20 ml

(5 mg/ml)

mg/kg/h 
Digoxin 10 ug/ml

100 µg/10 ml

(10 µg/ml)

NaCl 9 mg/mlµg/kg/h

Se Metodebok Nyfødt

Obs utregning!!

Dobutamin 1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt < 1 kg

Dobutamin 2 mg/ml

100 mg/50 ml

(2 mg/ml)

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt ≥ 1 kg

Dopamin 1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt < 1 kg

Dopamin 2 mg/ml

100 mg/50 ml

(2 mg/ml)

µg/kg/min

Se blandekort NBF

Vekt ≥ 1 kg

Doxapram 1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 5.11

Fenobarbital

10 mg/ml

100 mg/10 ml

(10 mg/ml)

NaCl 9 mg/mlmg/kg/hSe blandekort NBF

Flekainid

1 mg/ml

50 mg/ 50 ml

(1 mg/ml)

Glukose 50 mg/mlmg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 6.6
Fluconazol 2 mg/ml

40 mg/ 20 ml

(2 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/hSe blandekort NBF

Fosfenytoin-Na- Ekvivalent (FNE)

10 mg/ml

100 mg/ 10 ml

(10 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF og Metodebok Nyfødt UNN 9.1

Furosemid

1 mg/ml

10 mg/ 10 ml

(1 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/h 

Ganciclovir

10 mg/ml

100 mg/10 ml

(10 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF

Gentamicin

5 mg/ml

20 mg/4 ml

(5 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF

Glucagon

20 ug/ml

1 mg/50 ml

(0,02 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 10.1

Glukose

50 mg/ml (5%)

1 g/20 ml

(50 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

50 mg/ml (5%)

2,5 g/50 ml

(50 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

100 mg/ml (10%)

5 g/50 ml

(100 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

150 mg/ml (15%)

7,5 g/50 ml

(150 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

200 mg/ml (20%)

10 g/50 ml

(200 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

300 mg/ml (30%)

6 g/20 ml

(300 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Glukose

500 mg/ml (50%)

10 g/20 ml

(500 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Heparin

1E/ml

50 E/50 ml

(1 E/ml)

NaCl 9 mg/mlml/h 

Heparin

1E/ml

50 E/50 ml

(1 E/ml)

 

NaCl 9 mg/mlml/h 

Ibuprofen 5 mg/ml

1. dose

5 mg/ml

Gis ufortynnetmg/kg/h 

Ibuprofen 5 mg/ml

2-3. dose

5 mg/mlGis ufortynnetmg/kg/h 

Insulin

0,05 E/ml

2.5 E/50 ml

(0,05 E/ml)

Glukose 50 mg/mlE/kg/hSe Metodebok Nyfødt 10.2

Insulin

0,1 E/ml

5 E/50 ml

(0,1 E/ml)

Glukose 50 mg/ml 

Insulin

0,2 E/ml

10 E/50 ml

(0,2 E/ml)

Glukose 50 mg/ml 

Isoprenalin

10 ug/ml

0,5 mg/50 ml

(10 ug/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/minSe Metodebok Nyfødt 6.7

Kiovig

100 mg/ml

1000 mg/10 ml

(100 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 7.3 og 8.1

Kiovig

100 mg/ml

2000 mg/20 ml

(100 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/h

Kiovig

100 mg/ml

5000 mg/50 ml

(100 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/h

Klonidin

5 ug/ml

150 ug/30 ml

5 ug/ml

NaCl 9 mg/mlµg/kg/hSe blandekort NBF

Levetiracetam

2,5 mg/ml

200 mg/80 ml

2,5 mg/ml

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF

Lidokain

1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1 mg/ml)

NaCl 9 mg/mlmg/kg/hSe Metodebok Nyfødt 9.1

Meropenem

10 mg/ml

100 mg/10 ml

(10 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF

Metronidazo

l 5 mg/ml

50 mg/10 ml

(5 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/hSe blandekort NBF

Magnesiumsulfat 0,2 mmol/ml

4 mmol/20 ml

(0,2 mmol/ml)

Glukose 50 mg/mlmmol/kg/hSe blandekort NBF

Milrinon

100 µg/ml

5 mg/50 ml

(100 µg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/minSe Metodebok Nyfødt 6.2-3

Midazolam

100 µg/ml

5 mg/50 ml

(100 µg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

  
µg/kg/h

Se blandekort NBF

Vekt < 3 kg; til sedasjon

Midazolam

200 µg/ml

10 mg/50 ml

(200 µg/ml)

µg/kg/hSe blandekort NBF

Vekt ≥ 3 kg; til sedasjon

Midazolam

500 µg/ml

25 mg/50 ml

(500 µg/ml)

µg/kg/h

Se blandekort NBF

Vekt ≥ 3 kg; ved væskerestriksjon og ved kramper (høy dose)

Midazolam

1000 µg/ml = 1 mg/ml

50 mg/50 ml

(1000 µg/ml)

Gis ufortynnetµg/kg/hVekt ≥ 3 kg; ved væskerestriksjon og ved kramper (høy dose)

Morfin

0,02 mg/ml (20 µg/ml)

1 mg/50 ml

(0,02 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/h

Se blandekort NBF

Vekt < 1 kg

Morfin

0,05 mg/ml (50 µg/ml)

2,5 mg/50 ml

(0,05 mg/ml)

 µg/kg/h

Se blandekort NBF

Vekt 1-3 kg

Morfin

0,1 mg/ml (100 µg/ml)

5 mg/50 ml

(0,1 mg/ml)

 µg/kg/h

Se blandekort NBF

Vekt ≥ 3 kg eller ved væskerestriksjon/ behov for høy dose

Morsmelk

No Concentration (ml)Matpumpeml/h 

NaCl

9 mg/ml

9 mg/mlGis ufortynnetml/h 

NaHCO3

0,5 mmol/ml

10 mmol/20 ml

(0,5 mmol/ml)

Kan gis ufortynnet sentralt eller utblandes 1:1 med

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

ml/h 

Noradrenalin

0,05 mg/ml (50 µg /ml)

2,5 mg/50 ml

(0,05 mg/ml)

Glukose 50 mg/mlµg/kg/min

Se blandekort NBF

Obs ikke angitt utblanding i ”vår konsentrasjon” på 50 mcg/ml

OctaplasNo Concentration (ml)Gis ufortynnetml/h 

Perfalgan

10 mg/ml

200 mg/20 ml

(10 mg/ml)

Gis ufortynnetmg/kg/minSe blandekort NBF (paracetamol)

Prematur

No Concentration (ml)

Gis ufortynnetml/hObs standard tilsetninger av vitaminer og sporelementer, se egen prosedyre

Prostivas

2500 ng/ml

125 µg/50 ml

(2,5 µg/ml)

Glukose 50 mg/ml

 

ng/kg/minSe Metodebok Nyfødt UNN 6.1

Ranitidin

1 mg/ml

20 mg/20 ml

(1 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/hSe blandekort NBF

Ringer-Acetat

No Concentration (ml)Gis ufortynnetml/h 

SMOFlipid

200 mg/ml

4 g/20 ml

(200 mg/ml)

Gis ufortynnetml/h 

Tribonat

0,5 mmol/ml

10 mmol/20 ml

(0,5 mmol/ml)

Kan gis ufortynnet sentralt eller utblandes 1:1 med

NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml

ml/h 

Trombocytter

No Concentration (ml)

Gis ufortynnet

ml/h 

Vaminolac

No Concentration (ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

ml/h 
Vancomycin

5 mg/ml

100 mg/20 ml

(5 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

mg/kg/h 

Vecuronium

0,2 mg/ml (200 µg/ml)

1 mg/50 ml

(0,2 mg/ml)

NaCl 9 mg/ml eller

Glukose 50 mg/ml

µg/kg/min