Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

15 Definisjoner - vekst - maturitet

15.1 Definisjoner og forkortelser innen Nyfødtmedisin

Levendefødt: Nyfødt som uansett svangerskapets lengde viser tegn til liv (puster, hjerteslag, pulsasjon av navlestreng, bevegelser)

Fosterdød: Død før fosteret er helt ute av mor, uansett varighet av svangerskapet.

Fødselsvekt: Første vekt av foster/levendefødt etter fødselen. Bør registreres ila første timen.

Lav fødselsvekt (LBW): < 2500 g

Veldig lav fødselsvekt (VLBW): < 1500 g

Ekstremt lav fødselsvekt (ELBW): < 1000 g

Gestasjonsalder: Tiden fra første dag i siste normale menstruasjonsperiode målt i hele uker. Man øker f.eks. fra 32 til 33 uker først etter 32 uker + 7 dager.

Prematuritet: < 37 uker

Termin: Fra 37 til mindre enn 42 hele uker

Tung for tiden (LGA = Large for gestational age) : > 2 SD

Lett for tiden (SGA = Small for gestational age): < 2 SD eller < 10 percentilen

FGR = Fetal growth restriction: Veksthemming defineres vanligvis som avvik i vekst på < 2 SD, dvs. SGA-barn. Veksthemming kan være symmetrisk dvs. gjelde både vekt, lengde og hodeomkrets eller asymmetrisk f.eks lav vekt, men tilfredsstillende intrauterin tilvekst av lengde og hodeomkrets. Jo tidligere moren utvikler preeklampsi jo oftere og mere alvorlig blir fosteret veksthemmet. Husk at premature barn ofte i tillegg er veksthemmet da de ofte må forløses pga preeklampsi eller komplikasjoner i forhold til mors preeklampsi som f.eks placentaløsning. Når vi snakker om dysmaturitet dreier det seg vanligvis om nyfødte barn ikke spesielt premature som er asymmetrisk veksthemmet, lette for tiden (SGA) og ofte romskinnet. Bærer preg av å ha tapt vekt den siste tiden intrauterint.

Noen vanlige forkortelser:

  • RDS = respiratory distress syndrome
  • BPD = bronkopulmonal dysplasi (en periode også kalt CLD = Chronic lung disease)
  • PPHN = persistant pulmonary hypertension of the newborn
  • PFC = Persisterende føtal sirkulasjon
  • MAP = enten mean airway pressure eller mean arterial pressure
  • NEC = Necrotizing enterocolitis
  • IVH = Intraventricular hemorrhage
  • PVL = periventrikulær leukomalaci
  • HIE = Hypoksisk ischemisk encefalopati, Neonatal encefalopati (NE) trolig mer ”korrekt”
  • PIE = Pulmonalt interstitielt emfysem